ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του ιστοτόπου www.vinetki.bg

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.vinetki.bg!

Www.vinetki.bg είναι ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών, που παρέχει τη δυνατότητα αγοράς ηλεκτρονικών βινιέτων, καθώς και άλλων αγαθών και υπηρεσιών, από χρήστες, οι οποίοι κάνουν εγγραφή στον ιστότοπο μέσω συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής και συμφωνίας με τους παρόντος Γενικούς όρους και χρήστες χωρίς εγγραφή.

Αυτοί οι όροι χρήσης αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους τελικούς χρήστες των προϊόντων, που προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο τελικός χρήστης έχει την υποχρέωση να τηρεί την εμπιστευτικότητα των στοιχείων, που παρέχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.vinetki.bg, όπως κωδικούς πρόσβασης, όνομα χρήστη και άλλα στοιχεία, αν υπάρχουν τέτοια. Ως χρήστης των υπηρεσιών αυτού του ιστοτόπου ο χρήστης δέχεται, ότι παρόλο που το διαδικτυακό περιβάλλον είναι σε μεγάλο βαθμό ασφαλές, είναι δυνατόν να υπάρχουν διακοπές στην συντήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που είναι εκτός του ελέγχου του πωλητή του ηλεκτρονικού καταστήματος και ο τελευταίος δεν φέρνει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιωνδήποτε στοιχείων, προερνόμενη από αυτήν την διακοπή.

Με την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.vinetki.bg εσείς συμφωνείτε με τους Όρους της χρήσης του. Παρακαλώ, τακτικά να ενημερώνεστε για τις αλλαγές στους Γενικούς όρους, που θα δημοσιευθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα και αν προκύψουν κάποιες ερωτήσεις και/ή σχόλια σχετικά με την χρήση του ιστοτόπου μας, παρακαλλώ στείλτε μας μήνυμα στο ακόλουθο e-mail: info@vinetki.bg ή καλέστε μας σε τηλέφωνα *5500 ή 0884 00 55 00.

Με την παροχή του e-mail σας και συμφωνία με τους γενικούς μας όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, εσείς μπορείτε να παρέχετε την συγκατάθεσή σας να λαμβάνεται εξατομικευμένα μηνύματα, που περιλαμβάνουν τις πρόσφατες προσφορές και προτάσεις, δημοσιευμένες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

 • 2.1. “Intelligent Traffic Systems”AD (Intelligent Traffic Systems EAD) είναι εταιρεία με έδρα και διεύθυνση της διοίκησης στην Βουλγάρικη Δημοκρατία, πόλη της Σόφιας, οδός Οπαλτσένσκα αρ.109, ισόγειο, με διεύθυνση αλληλογραφίας στην Βουλγάρικη Δημοκρατία, πόλη της Σόφιας, οδός Οπαλτσένσκα αρ.109, ισόγειο, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Καταγραφών με ενιαίο κωδικό ταυτοποίησης 201988199 και αναγωριστικό αριθμός ΦΠΑ BG 201988199, ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος „vinetki.bg”
 • 2.2. “Intelligent Traffic Systems”AD διαχειρίζει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vinetki.bg, υπό την μορφή ιστοτόπου www.vinetki.bg, καθώς και την κινητή εφαρμογή www.vinetki.bg.
 • 2.3. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με “Intelligent Traffic Systems”AD στην άνω αναφερόμενη διεύθυνση, σε τηλέφωνο +359 884 00 55 00, *5500 ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vinetki.bg. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας χρεώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Επικοινωνία μαζί μας».
 • 2.4 Πωλητής στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.vinetki.bg μπορεί να είναι κάθε τρίτο πρόσωπο ή συνεργάτης, στον οποίο “Intelligent Traffic Systems”AD έχει παράσχει τα δικαιώματα να πουλάει τα προτεινόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

 • 3.1. „Πλατφόρμα” – το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vinetki.bg, καθώς και η κινητή εφαρμογή www.vinetki.bg.
 • 3.2. „Πωλητής” – “Intelligent Traffic Systems”AD, καλούμενος παρακάτω στους παρόντες γενικούς όρους ITS AD ή κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο ή συνεργάτης, στον οποίο ITS AD έχει παράσχει τα δικαιώματα να προσφέρει και πουλάει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, προσφερόμενες μέσω της Πλατφόρμας.
 • 3.3. „Πελάτης”, „Χρήστης” ή ,„Αγοραστής”– ενήλικο φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα, που μπορεί να δημιουργήσει προφίλ χρήστη μέσω της Πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου www.vinetki.bg με ITS AD.
 • 3.4. „Ιστότοπος ” – ηλεκτρονικό κατάστημα, φιλοξενούμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vinetki.bg και τους υποτομείς του.
 • 3.5. “Πρόγραμμα περιήγησης ” – εφαρμογή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή εγγράφων με υπερμέσα και δικτυακή πλοήγηση (ιστότοπος), εμφάνιση και αλληλεπίδραση με κείμενο, εικόνες, βίντεο, μουσική, παιχνίδια και άλλες πληροφορίες.
 • 3.6. „Ιστοσελίδα“ – χωριστό τμήμα ιστοτόπου.
 • 3.7. „Διεπαφή“ – συνδυασμός γραφικών αντικειμένων , συνδεδεμένα με κωδικό προγραμματισμού, μέσω του οποίου ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής επικοινωνεί με τον Ιστότοπο με προσιτό για αυτόν τρόπο.
 • 3.8. „Υπερσύνδεσμος “- σύνδεση, μαρκαρισμένη σε ορισμένη ιστοσελίδα, που επιτρέπει την αυτόματη μεταφορά σε άλλη ιστοσελίδα, πληροφοριακούς πόρους ή αντικείμενο μέσω τυποποιημένων πρωτοκόλλων.
 • 3.9. „Διεύθυνση IP ” ("IP address") – μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός, που συνδέει υπολογιστή, Ιστοσελίδα ή πόρο του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή με τρόπο που επιτρέπει την εντόπιση του στο Παγκόσμιο Διαδίκτυο.
 • 3.10. „Προφίλ χρήστη ” – Ενότητα της Πλατφόρμας, αποτελούμενο από το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, που επιτρέπει στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή να πραγματοποιήσει αγορές και που περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή και το ιστορικό κάποιων πράξεων του στην Πλατφόρμα (αγορές, φορολογικά τιμολόγια, αποδείξεις κ.α.). Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής είναι υπεύθυνος και εξασφαλίζει όλες τις πληροφορίες, καταχωρημένες στο προφίλ χρήστη να είναι σωστές, πλήρεις και επίκαιρες.
 • 3.11.„Όνομα χρήστη“ – επιλεγμένο από τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή μοναδικό κωδικό γραμμάτων αριθμών και χαρακτήρων, μέσω των οποίων αυτός εξατομικεύεται στις σχέσεις του με ITS AD.
 • 3.12. „Κωδικός πρόσβασης “ – κωδικός γραμμάτων, αριθμών και χαρακτήρων, που μαζί με το όνομα χρήστη εξατομικεύει τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή και που μαζί με το όνομα χρήστη χρησιμεύει για πρόσβαση στο προφίλ του ως χρήστης.
 • 3.13. Ενότητα «Επιλεγμένα για αγορά/καλάθι αγορών» - δυναμικό τμήμα στο Προφίλ χρήστη, που επιτρέπει στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή να προσθέτει Αγαθά ή Υπηρεσίες, που επιθυμεί να αγοράσει την στιγμή της προσθήκης τους ή σε μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που τα Αγαθά ή οι Υπηρεσίες δεν έχουν αγοραστεί την στιγμή της προσθήκης τους ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής μπορεί να επωφεληθεί από την υπηρεσία της ITS AD για την παρακολούθηση των Αγαθών και Υπηρεσιών μέσω λήψης εμπορικών μηνυμάτων από ITS AD.
 • 3.14. „Αγαθό(α) ή Υπηρεσία(ες) – κάθε προϊόν ή υπηρεσία, που βρίσκονται στην Πλατφόρμα .
 • 3.15. „Ενημέρωση” – κάθε διαφημιστικό μήνυμα, που έχει για σκοπό την προώθηση της Πλατφόρμας, του σήματος vinetki.bg ή ορισμένων Αγαθών και/ή Υπηρεσιών, που προσφέρονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα, εκτός αν στο εμπορικό μήνυμα ρητώς δεν αναφέρεται το αντίθετο, για ορισμένη χρονική περίοδο, αναφερόμενη από τον Πωλητή.
 • 3.16. „Σύμβαση” – αποτελεί την συναπτόμενη εξ αποστάσεως σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή για την αγοραπωλησία των Αγαθών και/ή Υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης της Πλατφόρμας.
 • 3.17. „Περιεχόμενο”:
  • Όλες οι πληροφορίες της Πλατφόρμας, που είναι προσιτή μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο και χρήσης συσκευής, που έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο;
  • Το περιεχόμενο κάθε μηνύματος εκ μέρους του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή προς ITS AD και/ή σταλμένο μέσω ηλεκτρονικών μέσων και/ή όλα τα άλλα προσιτά μέσα επικοινωνίας;
  • Κάθε πληροφορία που παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκ μέρους υπαλλήλου/συνεργάτη της ITS AD στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή μέσω ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων μετάδοσης της εξ αποστάσεως;
  • Η πληροφορία, συνδεδεμένη με τα Αγαθά και/ή τις Υπηρεσίες και/ή τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια από τον Πωλητή σε ορισμένη χρονική περίοδο;
  • Η πληροφορία, που αφορά τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή και συνδέεται με τα Αγαθά και/ή τις Υπηρεσίες και/ή τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια από τρίτα πρόσωπα,με τα οποία ο Πωλητής έχει συναπτόμενες συμβάσεις συνεργασίας;
  • Πληροφορίες για τον πωλητή
 • 3.18. „Εμπορικά μηνύματα” – κάθε είδους μήνυμα, που έχει σταλεί μέσω ηλεκτρονικών καναλιών (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS, push κινητής συσκευής/push διαδικτύου κ.α) που περιλαμβάνει γενικές και θεματικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες, καθώς και άλλα εμπορικά μηνύματα όπως έρευνες αγοράς και καταναλωτικές έρευνες.
 • 3.19. „Προδιαγραφές” – όλα τα χαρακτηριστικά και/ή περιγραφές των Αγαθών και τον Υπηρεσιών, έτσι όπως αναφέρονται στην προδιαγραφή τους.
 • 3.20. „„Ερώτημα” – φόρμα επικοινωνίας των Πελατών/Αγοραστών/Χρηστών με τον Πωλητή με σκοπό να λάβουν πληροφορίες σχετικά με ορισμένα Αγαθά ή Υπηρεσίες της Πλατφόρμας.
 • 3.21.„Απάντηση” – γραπτές ή ηλεκτρονικές πληροφορίες, που έχουν διαβιβαστεί στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή, που έχει υποβάλει ερώτημα στην Πλατφόρμα.
 • 3.22. „Τέλος βινιέτας και ηλεκτρονικές βινιέτεσ” – τα τέλη βινιέτας παρέχουν δικαίωμα σε ένα όχημα οδικής κυκλοφορίας, που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 10α,παρ.7 του Νομου για το οδικό δίκτυο, να χρησιμοποιεί για ορισμένη διάρκεια το οδικό δίκτυο, όπου απαιτείται πληρωμή .
 • 3.23. „Ηλεκτρονική βινιέτα ή ηΒινιέτα” – αποτελεί ηλεκτρονικό έγγραφο υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ.1 του Νόμου περί ηλεκτρονικού εγγράφου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών πιστοποίησης, που πιστοποιούν πληρωμένο τέλος βινιέτας. Η ηλεκτρονική βινιέτα περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό, στοιχεία των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος οδικής κυκλοφορίας, την χώρα στην οποία έχει ταξινομηθεί, την κατηγορία του,την ημερομηνία καταβολής του τέλους και την περίοδο ισχύος. Τα τέλη βινιέτας συλλέγονται σύμφωνα με το Τιμοκατάλογο των τελών, που εισπράττονται από την Υπηρεσία «Οδικών υποδομών» και σύμφωνα με την περίοδο ισχύος τους.
 • 3.24. „Κακόβουλες πράξεις“ – πράξεις ή παραλείψεις , που παραβιάζουν την δεοντολογία του διαδικτύου ή που προκαλούν ζημιές σε πρόσωπα, συνδεδεμένα στο διαδίκτυο ή συνδεδεμένα δίκτυα, αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (μη ζητημένα εμπορικά μηνύματα, SPAM), απόκτηση πρόσβασης σε πόρους με ξένα δικαιώματα και κωδικούς πρόσβασης, χρήση των ατελειών των συστημάτων με σκοπό προσωπικό όφελος ή απόκτησης πληροφοριών (HACK), διενέργεια πράξεων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως βιομηχανική κατασκοπία ή δολιοφθορά, βλάβη ή καταστροφή συστημάτων ή συλλογών πληροφοριών (CRACK), αποστολή “Trojan Horses” ή πρόκληση εγκατάστασης ιών, ή συστήματα απομακρισμένου ελέγχου, διαταραχή της ομαλής εργασίας των λοιπών χρηστών του Διαδικτύου και των συνδεδεμένων δικτύων, διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως έγκλημα ή διοικητική παραβίαση βάσει της βουλγάρικης νομοθεσίας ή άλλου εφαρμοστέου δικαίου.
 • 3.25. „Ανωτέρα βία“ – απρόβλεπτα κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης γεγονότα έκτακτης φύσης, που καταστούν της παροχή των αγαθών και των υπηρεσιών αντικειμενικά αδύνατο.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • 4.1. Οι Γενικοί όροι της ITS AE δεσμεύουν όλους του Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές της Πλατφόρμας.
 • 4.2. Κάθε χρήση της πλατφόρμας σημαίνει, ότι εσείς έχετε γνωρίσει προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης της και συμφωνείτε να τους τηρείτε άνευ όρων.
 • 4.3. ITS AD διατηρεί το δικαίωμα της να επικαιροποιεί και τροποποιεί τους Γενικούς όρους τακτικά, για να καλύπτει οποιεσδήποτε αλλαγές του τόπου, κατά το οποίο ο ιστότοπος λειτουργεί και τους όρους ή οποιεσδήποτε αλλαγές των νομίμων απαιτήσεων. Οι τροποποιημένοι γενικοί όροι εφαρμόζονται για τους Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές από την στιγμή της δημοσίευσής τους στην Πλατφόρμα. Σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής εμείς θα δημοσιεύσουμε στην Πλατφόρμα την τροποποιημένη έκδοση των γενικών μας όρων, λόγω του οποίου σας καλούμε τακτικά να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο τους. Για κάθε συναλλαγή, που έχει γίνει μέσω της Πλατφόρμας, εφαρμόζονται οι γενικοί όροι, που ήταν σε ισχύ την στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή και Πωλητή.
 • 4.4. Σε περίπτωση, που κάποια από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων χρήσης της Πλατφόρμας καταστεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, ανεξάρτητα από το λόγο για αυτό, αυτό δεν επιφέρει ακυρότητα ή μη εφαρμογή των λοιπών διατάξεων και η άκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από έγκυρη σύμφωνα με την τρέχουσα βουλγάρικη νομοθεσία.
 • 4.5. ITS AD υποβάλλει σοβαρές προσπάθειες, για να διατηρεί την ακρίβεια των πληροφοριών, που παρουσιάζονται στην Πλατφόρμα. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα να προκύψουν τεχνικά λάθη και/ή ελλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες, για τις οποίες ITS AD δεν φέρει ευθύνη.
 • 4.6. Η σύμβαση πωλήσεων εξ αποστάσεως /Η Σύμβαση/, μέσω της οποίας ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής αγοράζει αγαθά/υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, που έχει παρασχεθεί από ITS AD, είναι διαφορετική από τους παρόντες Γενικούς όρους, καθώς όταν γίνεται ηλεκτρονική δήλωση σύναψης Σύμβασης αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως, ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής συμφωνεί όπως με τους παρόντες Γενικούς όρους, έτσι και με το περιεχόμενο της Σύμβασης.
 • 4.7. ITS AD υποστηρίζει την Πλατφόρμα υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της Πλατφόρμας, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι μέρος των συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως, όταν οι συμβάσεις συνάπτονται από συνεργάτες της ITS AD, που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα, καθώς
  ITS AD δεν φέρει ευθύνη στις ακόλουθες περιπτώσεις :
  • - Για ζημιές, που έχουν προκληθεί από αθέμιτη συμπεριφορά συνεργατών, που προσφέρουν τα αγαθά/τις υπηρεσίες μέσω του Ιστοτόπου, ιδιοκτησίας της ITS AD;
  • - Για πιθανά ελαττώματα και/ή άλλη ευθύνη αξίωσης και/ή νόμιμη ευθύνη υπό την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, σχετικά με τα αγαθά, που έχουν αγοραστεί από τους Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές μέσω του Ιστοτόπου, καθώς και αν όροι ή τιμές προσφορών που έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο από τους συνεργάτες της ITS AD, καταστούν λανθασμένα ή παραπλανητικά;
  • - Για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρόμοιων δικαιωμάτων μέσω τοποθέτησης υλικών, που αποτελούν αντικείμενο αυτών των δικαιωμάτων, παρεχόμενων από τους συνεργάτες της ITS AD, που προσφέρουν τα αγαθά/τις υπηρεσίες μέσω του Ιστοτόπου, ιδιοκτησίας της ITS AD;
  • - Για ζημιές, που έχουν προκληθεί από άλλους ιστοτόπους, προσβάσιμους μέσω παραπομπών/ διαφημιστικό πλαίσιο, που έχουν τοποθετηθεί στον ιστότοπο;
  • - Για όλες τις ζημιές, που έχουν προκληθεί στους Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές κατά την παροχή της υπηρεσίας, με εξαίρεση των υπαίτια προκληθέντων ζημιών (από υπαλλήλους της ITS AD);
  • - Σε περίπτωση που ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής ξεχάσει τον Προφίλ χρήστη συνδεδεμένο σε υπολογιστή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιτρέψει και/ή επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, που έκαναν κατάχρηση της εγγραφής του;
  • - Για τις ζημιές που έχουν προκύψει λόγω έλλειψης ή διακοπής της πρόσβασης στον Ιστότοπο, μη εξαρτόμενης από την ομάδα του ιδίου.
 • 4.8. To όνομα χρήστη, με το οποίο ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής εγγράφεται , δεν του δίνει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όνομα χρήστη στα πλαίσια του πληροφοριακού συστήματοα της ITS AD. Όταν ο Χρήστης αλλάξει το όνομα χρήστη, ITS AD δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για την γνησιότητα του νέου όνομα χρήστη, για το αν βλάπτει δικαιώματα τρίτων προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμα στο όνομα ή άλλα προσωπικά δικαιώματα, το δικαίωμα της εμπορικής επωνυμίας (εταιρεία), το δικαίωμα σήματος κατατεθέντος ή άλλα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • 4.9. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής υποχρεούται κατά τη χρήση της παρεχόμενης του πρόσβασης στην πλατφόρμα: να τηρεί την βουλγάρικη νομοθεσία, τους εφαρμοστέους ξένους νόμους, τους παρόντες Γενικούς όρους, την δεοντολογία του διαδικτύου, τους κανόνες της ηθικής και των καλών ηθών, να μη βλάπτει ξένα περιουσιακά ή μη περιουσιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, να ενημερώνει άμεσα την ITS AD για κάθε περίπτωση διαπραχθείσας ή διαπιστωμένης παραβίασης, να μην παρεμβαίνει στην σωστή λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης, άλλα όχι μόνο, της μη εμπόδισης της διαδικασίας ταυτοποίησης άλλου χρήστη, να μην πραγματοποιεί πρόσβαση εκτός από την παρεχόμενη, να μη θίγει ή εμποδίζει την διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία ή την ποιότητα της παρεχόμενης πρόσβασης, καθώς και να μην την χρησιμοποιεί με τρόπο, που να προκαλεί παραίτηση από την χρήση του, να μην αντλεί μέσω τεχνικών μέσων ή με τεχνικό τρόπο πληροφοριακών πόρων ή τμημάτων πληροφοριακών πόρων, που ανήκουν στις βάσεις δεδομένων, που βρίσκονται στον Ιστότοπο και με αυτό τον τρόπο να μην δημιουργεί δική του βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, να μην παρουσιάζεται για άλλο πρόσωπο, ή με άλλο τρόπο να παραπλανά τρίτα πρόσωπα όσον αφορά την ταυτότητα του ή την συμμετοχή του σε ορισμένη ομάδα ατόμων, να μην ενεργεί κακόβουλες πράξεις υπό την έννοια των παρόντων Γενικών όρων .
 • 4.10. Καθένας από τους συνεργάτες της ITS AD και των εγγεγραμμένων Πελατών/Χρηστών/Αγοραστών του ιστοτόπου – πιθανών αγοραστών των προωθημένων αγαθών/υπηρεσιών, μόνος για τον εαυτό του, εξουσιοδοτεί την ITS AD: μέσω της υποστηριζόμενης από αυτόν πληροφοριακή πλατφόρμα, να διεξάγει διαπραγματεύσεις, και/ή εφόσον υπάρχει θέληση εκ μέρους της ITS AD να συνάπτει, καθώς και να καταχωρεί τις συναπτόμενες συμβάσεις μεταξύ των συνεργατών της ITS AD και των Πελατών/Χρηστών/Αγοραστών των αγαθών/υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου εξ ονόματος των εξουσιοδοτούντων, δωρεάν να λαμβάνει και διαβιβάζει πραγματοποιημένες πληρωμές βάσει συναπτόμενων μεταξύ του συγκεκριμένου εμπόρου και χρήστη συμβάσεων αγοράς αγαθού/υπηρεσίας εξ αποστάσεως, με προκαταβολική πληρωμή ή καταβολή του τιμήματος των αγαθών μέσω αντικαταβολής ή μέσω συστήματος πληρωμών.
 • 4.11. Οι Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις υπηρεσίες, που προσφέρονται στον Ιστότοπο για προσωπικές ανάγκες, με μη οικονομικό σκοπό και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ITS AD ή τρίτων προσώπων, συνδεδεμένων άμεσα ή έμμεσα με το υλικό του Ιστοτόπου. Εκτός από τις περιπτώσεις όταν ρητώς έχει συμφωνηθεί, ο Χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, μετατρέπει, διαγράφει, δημοσιεύει, διαδίδει και κονοποιεί με άλλο τρόπο τους πληροροφοριακούς πόρους, που έχουν δημοσιευθεί στον Ιστότοπο της ITS AD.
 • 4.12. ITS AD διατηρεί το δικαίωμα της να παραχωρεί τα δικαιώματα δημοσίευσης των υλικών και λοιπών πληροφοριών, που έχουν δημοσιευθεί στον Ιστότοπο, σε τρίτα πρόσωπα με πρόσθετα συναπτόμενη σύμβαση σε γραπτό τύπο, που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της ITS AD και του προσώπου, που δημοσιεύει τις πληροφορίες.
 • 4.13. Κατά την αγορά αγαθού, που αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, ITS AD δεν παρέχει κανένα πρόσθετο δικαίωμα χρήσης και διάθεσης , εκτός από τα ρητώς αναφερόμενα δικαιώματα και/ή άδειες για το αγαθό.
 • 4.14. Όλα τα αγαθά/υπηρεσίες, η αγορά των οποίων έγινε μέσω της υποστηριζόμενης από την ITS AD πληροφοριακής πλατφόρμας, απολαμβάνουν προστασία σύμφωνα με το Νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά του δικαιώματα και παρέχονται στους Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές στην πρωτότυπη τους μορφή, χωρίς καμία επιρροή εκ μέρους της ITS AD και σύμφωνα με τις άδειες και τα δικαιώματα διάθεσης, που παρέχονται για την Βουλγάρικη Δημοκρατία.
 • 4.15. Οι σύνδεσμοι του Ιστοτόπου προς άλλους ιστοτόπους, ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, έχουν δημοσιευθεί για ευκολία των Πελατών/Χρηστών/Αγοραστών. Αν γίνεται η χρήση τέτοιας παραπομπής οι Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές δεν χρησιμοποιούν υπηρεσία, που παρέχεται από την ITS AD και όσον αφορά την χρήση της παραπομπής εκτός του Ιστοτόπου οι παρόντες Γενικοί όροι δεν εφαρμόζονται.
 • 4.16. ITS AD δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες και/ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων, ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, καθώς δεν επιβάλλει και δεν συστήνει την χρήση αυτών των ιστοτόπων ή των πληροφοριών, που έχουν δημοσιευθεί σε αυτούς. Τους πιθανούς κινδύνους, συνδεδεμένους με τη χρήση τέτοιων ιστοτόπων, φέρουν οι Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές.

5. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • 5.1. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής δηλώνει την επιθυμία του να αγοράσει Αγαθό και/ή Υπηρεσία μέσω της Πλατφόρμας καθώς συνάψει σύμβαση αγοραπωλησίας μέσω ηλεκτρονικής οδού.
 • 5.2. Ο Πωλητής θα στείλει ενημέρωση στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή για την πραγματοποιημένη αγορά στο σύστημά του. Αυτή η ενημέρωση ο Πωλητής θα στείλει μέσω e-mail ή τηλεφώνου, μόνο στις περιπτώσεις, όταν ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής έχει επιλέξει την επιλογή να πραγματοποιήσει αγορά μέσω εγγραφής. ITS AD δεν φέρει ευθύνη να ενημερώνει τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή σε περίπτωση, που ο τελευταίος δεν έχει παράσχει e-mail ή τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • 5.3. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει μέρος ή όλα τα αγαθά ή να μην εκπληρώσει μέρος ή όλες τις Υπηρεσίες της παραγγελίας για διάφορους αντικειμενικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης, άλλα όχι μόνο, της εξάντλησης των αποθεμάτων τους. Σε κάθε περίπτωση ο Πωλητής ενημερώνει για αυτό τον Αγοραστή μέσω e-mail ή τηλεφώνου.
 • 5.4. Οι σύμβαση αγοραπωλησίας, που έχει συναφθεί μεταξύ του Αγοραστή και οτυ Πωλητή, αποτελείται από τους παρόντες γενικούς όρους και όλες τις πρόσθετες συμφωνίες μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 • 6.1. Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα με σκοπό Αγορά επιτρέπεται σε κάθε Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή, ανεξάρτητα αν ο τελευταίος έχει κάνει εγγραφή στην Πλατφόρμα ή όχι.
 • 6.2. ITS AD διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να περιορίσει την πρόσβαση, σε οποιονδήποτε Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή για την πραγματοποίηση Αγοράς και/ή σε κάποια από τις δυνατές μεθόδους πληρωμής, αν κρίνει, ότι αυτό θα βλάψει την ITS AD με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση το μοναδικό δικαίωμα του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή είναι να στείλει επίσημο γραπτό ερώτημα στην ITS AD ή ηλεκτρονικό ερώτημα σε e-mail: info@vinetki.bg, για να πληροφορηθεί σχετικά με τους λόγους που επέφεραν την επιβολή των άνω αναφερόμενων μέτρων. ITS AD δεν φέρει ευθύνει για οποιεσδήποτε ζημιές, που ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής έχει υποστεί ή μπορεί να υποστεί ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητά ή την βασιμότητά του.
 • 6.3. Η επικοινωνία με τον Πωλητή μπορεί να γίνει μέσω άμεσης με αυτόν σύνδεσης, σε τηλέφωνα *5500 και 0884 00 55 00 ή στις αναφερόμενες στην Πλατφόρμα διευθύνσης στην ενότητα «Επικοινωνία».
 • 6.4. Με εξαίρεση των τελών βινιέτας/ηλεκτρονικών βινιέτων, που αποτελούν κρατικό τέλος για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου και ΦΠΑ για αυτούς δεν επιβάλλεται, όλες οι τιμές των Αγαθών και/ή των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας είναι τελικές, έχουν ανακοινωθεί σε λέβα (BGN) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των λοιπών απαιτούμενων βάσει νόμου φόρων ή τελών.
 • 6.5. Σε περίπτωση που το αγαθό έχει μερικές τροποποιήσεις , στην σελίδα αναφέρονται οι τιμές για κάθε τροποποίηση. ITS AD έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να κάνει αλλαγές στα δημοσιευμένα προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές και άλλα χαρακτηριστικά των αγαθών και οι Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές θεωρούνται ενημερωμένοι για τις αναφερόμενες αλλαγές από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Οι πληροφορίες για μέρος των δημοσιευμένων προϊόντων είναι δυνατόν να μην έχουν επικαιροποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση οι Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές θα έχουν ενημερωθεί σε περίπτωση παραγγελίας που έχει γίνει στον Ιστότοπο με φόρμα για αγορές on-line πριν την παράδοσή τους για μη επικαιροποιημένες πληροφορίες στον Ιστότοπο, συνδεδεμένες με τα παραγγελθέντα προϊόντα. Μέρος των πληροφοριών που έχουν δημοσιευθεί στον Ιστότοπο είναι δυνατόν να αφορά προϊόντα, υπηρεσίες ή προγράμματα, που δεν προσφέρονται και δεν είναι προσβάσιμα αυτή τη στιγμή.
 • 6.6. ITS AD έχει δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο κατά την κρίση του, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εκ των προτέρων τους Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει την τιμή, που είχε αναφερθεί στον Ιστότοπο την στιγμή της πραγματοποίησης της παραγγελίας, ανεξάρτητα αν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από την επικαιροποιημένη τιμή. Σε περίπτωση τεχνικών λαθών στις δημοσιευμένες πληροφορίες του Ιστοτόπου, ως αποτέλεσμα των οποίων η παραγγελία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, ITS AD έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας καθώς δεν οφείλει αποζημίωση στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή.
 • 6.7. Ο Πωλητής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα σχετικά με τέλη, προμήθειες και λοιπές πρόσθετες πληρωμές, που εχουν γίνει από τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή ή την τράπεζά του με αφορμή την ίδια την συναλλαγή, καθώς και στις περιπτώσεις ανταλλαγής συναλλάγματος, που εφαρμόζονται από την τράπεζα εκδότρια της κάρτας του πελάτη στις περιπτώσεις, στις οποίες το νόμισμα είναι διαφορετικό από BGN. Τα έξοδα, συνδεδεμένα με τέτοιες πληρωμές, είναι για λογαριασμό του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή. Για αυτό ITS AD προτείνει στους πελάτες της να ρωτήσουν στην τράπεζά τους για πιθανά πρόσθετα τέλη, που θα μπορούσαν να τους επιβληθούν σε περίπτωση on-line πληρωμών ή τέτοιων μέσω τραπέζης για προϊόντα, που πωλούνται από ITS AD.
 • 6.8. O Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής μπορεί να καταβάλει την αξία των αγαθών που παρήγγειλε σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη παραγγελία μόνο μέσω τραπεζικής κάρτας στο τραπεζικό λογαριασμό της ITS AD, αναφερόμενο στην Πλατφόρμα και μόνο αφού η πληρωμή επιβεβαιωθεί ως ληφθείσα και ο τραπεζικός λογαριασμός πιστωθεί με το αντίστοιχο ποσό ITS AD πραγματοποιεί την παράδοση των αγαθών που έχουν παραγγελθεί ή ενεργοποιεί τις ηλεκτρονικές βινιέτες εξ ονόματός της ή εξ ονόματος των συνεργατών της ITS AD.
 • 6.9. Όταν τα αγαθά που έχουν παραγγελθεί προϋποθέτουν πραγματοποίηση παράδοσης, η τελευταία γίνεται σύμφωνα με τις αναφερόμενες επιλογές και προθεσμίες του Ιστοτόπου. ITS AD διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τις αναφερόμενες προθεσμίες με έως 7 (επτά) εργάσιμων ημερών, χωρίς να ενημερώνει εκ των προτέρων τους Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές και να παρατείνει τις προθεσμίες με περισσότερες από 7 (επτά) εργάσιμες ημέρες με την εκ των προτέρων συγκατάθεση εκ μέρους του Χρήστη, που ζήτησε την παράδοση.
 • 6.10. ITS AD μπορεί να ζητήσει πρόσθετη επιβεβαίωση από τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή για την παραγγελία που έκανε, συμπεριλαμβανομένου μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής αρνηθεί να παρέχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν από ITS AD, η άρνηση της παροχής τους οδηγεί στην αυτόματη ακύρωση της παραγγελίας με πρόσθετη ενημέρωση του Χρήστη.
 • 6.11. Ο Πωλητής δεν έχει υποχρέωση συναρμολόγησης και εγκατάστασης των αγαθών που παρέδωσε, σε περίπτωση που τα τελευταία δεν προϋποθέτουν συναρμολόγηση.
 • 6.12. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση της παράδοσης λόγω γεγονότων που δεν εξαρτώνται από τον Πωλητή, όπως για παράδειγμα καθυστέρηση εκ μέρους του ταχυμεταφορέα που πραγματοποιεί την παράδοση.
 • 6.13. Κατά την παράδοση τα αγαθά πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά από τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή και/ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Αν διαπιστωθούν εξωτερικά εμφανή ελαττώματα – πιθανές βλάβες, χτυπήματα και άλλες ζημιές, διαπιστωμένες κατά την παράδοση, ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής πρέπει να υπογράψει πρωτόκολλο ζημιών με την παρουσία του ταχυμεταφορέα, στο οποίο περιγράφει τα διαπιστωμένα ελαττώματα και άμεσα ενημερώνει την ITS AD στο τηλέφωνο 0884 00 55 00, *5500 ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vinetki.bg.
 • 6.14. Αν έχει γίνει αποδοχή της παράδοσης από τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή χωρίς παρατηρήσεις, όλες και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αξιώσεις για εξωτερικά εμφανή ελαττώματα των παραληφθέντων αγαθών θεωρούνται αβάσιμες και ως τέτοιες δεν πρέπει να ικανοποιηθούν. Σε περίπτωση, που δεν συνταχθεί και δεν υπογραφεί πρωτόκολλο ζημιών με την παρουσία του ταχυμεταφορέα κατά την παραλαβή των αγαθών και/ή δεν ενημερώσει άμεσα την ITS AD σε τηλέφωνο 0884 00 55 00, *5500 ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vinetki.bg, ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής χάνει το δικαίωμα συμμόρφωσης των διαπιστωμένων εμφανών ελαττωμάτων με την σύμβαση πώλησης.
 • 6.15. Αν αναφέρεται ανακριβή ή λάθος διεύθυνση, πρόσωπο επικοινωνίας και/ή τηλέφωνο κατά την υποβολή της παραγγελίας, ITS AD δεν φέρει ευθύνη για την ανακριβή εκτέλεση της παραγγελίας ως αποτέλεσμα των ανακριβών στοιχείων, που έχει υποβάλει ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής.
 • 6.16. Τα αγαθά παραδίδονται από τον ταχυμεταφορέα στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή, συνοδευόμενα από τιμολόγιο του Πωλητή και πλήρως εξοπλισμένα – οδηγίες χρήσης σε βουλγάρικη γλώσσα, δελτίο εγγύησης κ.α., καθώς κατά την παράδοση των αγαθών, ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής ή τρίτο πρόσωπο, αναφερόμενο από αυτόν, είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν τα συνοδευτικά έγγραφα και το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής βάσει υποδείγματος της ITS AD. Ως τρίτο πρόσωπο θεωρείται κάθε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι δικαιούχος της παραγγελίας, αλλά παραλαμβάνει τα αγαθά κατά την παράδοση στην αναφερόμενη από τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή διεύθυνση παράδοσης. Με την υπογραφή των συνοδευτικών εγγράφων ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής ή το τρίτο πρόσωπο, αναφερόμενο από αυτόν, δηλώνουν ,ότι έχουν παραλάβει τα αγαθά πλήρως εξοπλισμένα, όπως αναφέρεται άνω.
 • 6.17. Κατά την πώληση ηλεκτρονικών βινιέτων, η ενεργοποίηση τους γίνεται μετά την επιβεβαίωση πληρωμής εκ μέρους της τράπεζας του πελάτη. Ο πελάτης φέρει ευθύνη για τα υποβληθέντα στοιχεία, πινακίδες κυκλοφορίας, εθνικότητα των πινακίδων κυκλοφορίας, κατηγορία, κατηγορία εκπομπών και αρχική ημερομηνία. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης ή δήλωσης στοιχείων ο πωλητής δεν οφείλει επιστροφή των χρηματικών ποσών.
 • 6.18. Σε περίπτωση που ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής δεν βρεθεί στην προθεσμία εκτέλεσης της παράδοσης στην αναφερόμενη από αυτόν διεύθυνση και/ή δεν εξασφαλιστεί πρόσβαση στην διεύθυνση για την παράδοση, ο Πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση του να παραδώσει τα αγαθά που έχουν παραγγελθεί και ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής χάνει τη δυνατότητα τα αγαθά που έχει παραγγείλει να του παραδοθούν. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής οφείλει στην εταιρεία επιστροφή των εξόδων για ταχυμεταφορέα, στα οποία έχει προβεί η εταιρεία κατά την απόπειρά της να παραδώσει τα αγαθά, που έχουν παραγγελθεί, για την αξία των οποίων ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής θα ενημερωθεί από την εταιρεία στην αναφερόμενη από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση, ακόμα ο Πωλητής έχει δικαίωμα να κρατήσει μονομερώς την αξία αυτών των εξόδων από το τίμημα που έχει καταβάλει ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής για τα αγαθά που παρήγγειλε.
 • 6.19. Σχετικά με επιστροφές και παράπονα, συνδεδεμένα με το αγορασμένο αγαθό και/ή υπηρεσία, ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής έχει δυνατότητα να το πράξει σύμφωνα με την αντίστοιχη νόμιμη διαδικασία.

7. ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

 • 7.1. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους (συνεργάτες, ταχυμεταφορείς και άλλους) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την σύμβαση αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως, συναπτόμενη μέσω της Πλατφόρμας χωρίς να είναι απαραίτητο να ενημερώσει ή να λάβει την έγκριση του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή για αυτό.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 • 8.1. Όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου, ονόματος τομέα, εμπορικού σήματος, βάσεων δεδομένων, κειμένου, εικόνων, γραφικών, σκίτσων, βιομηχανικού σχεδίου και λοιπών πληροφοριών ή στοιχείων, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας υπό την έννοια του Νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή δικαιώματα του Νόμου για τα εμπορικά σήματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις και του Νόμου για το βιομηχανικό σχέδιο και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ITS AD ή έχουν παρασχεθεί για χρήση στην ITS AD.
 • 8.2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλων των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας – υλικών, βάσεων δεδομένων και λοιπών πόρων, που βρίσκονται στον Ιστότοπο, είναι αντικείμενο προστασίας σύμφωνα με το Νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή δικαιώματα και/ή το Νόμο για τα σήματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά παράβαση της τρέχουσας νομοθεσίας.
 • 8.3. Κάθε Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής υποχρεούται κατά τη χρήση της Πλατφόρμας να τηρεί τη βουλγάρικη νομοθεσία, τους τρέχοντες Γενικούς όρους, καθώς συμφωνεί και αναγνωρίζει, ότι ITS AD κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς ο Χρήστης υποχρεούται να μην αλλάζει, προσαρμόζει, αντιγράφει, αναπαράγει ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στον Ιστότοπο.
 • 8.4. ITS AD έχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Πλατφόρμα, ανεξάρτητα αν είναι δικά του προσωπικά ή έχουν ληφθεί μέσω συμβατικών αδειών ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
 • 8.5. Τίποτα στην συναπτόμενη μεταξύ της ITS AD και του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή σύμβαση εξ αποστάσεως δνε θα θεωρείται ως άδεια εξ μέρους της ITS AD τελευταίος να αντιγράφει, διανέμει, δημοσιεύει, παρέχει σε τρίτα πρόσωπα, αλλάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου, άλλα όχι μόνο, του περιεχομένου εμπορικών σημάτων, των λογότυπων, του πολυμεσικού περιεχομένου της Πλατφόρμας ή των περιγραφών των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής οποιουδήποτε ξένου για την Πλατφόρμα περιεχομένου, της διαγραφής των σημάτων, που προσδιορίζουν το δικαίωμα κυριότητας της ITS AD επί του περιεχομένου. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα και να μεταβιβάζει, πουλάει, διανέμει υλικά, που έχουν δημιουργηθεί μέσω της αναπαραγωγής (αντιγραφής), τροποποίησης ή δημοσίευσης του Περιεχομένου, εκτός αν υπάρχει ρητή συμφωνία της ITS AD.
 • 8.6. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής μπορεί να αντιγράφει, μεταβιβάζει και/ή χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς, μόνο στις περιπτώσεις, στις οποίές αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το προβλεπόμενο στο παρόν κεφάλαιο αυτού του εγγράφου.
 • 8.7. Η απλή αποστολή προς τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή ή παραπομπή στο Περιεχόμενο ή μέρος αυτού εκ μέρους της ITS AD δεν θα θεωρείται συμφωνία εκ μέρους της ITS AD να επιτρέψει στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο ή μέρος αυτού για δικούς του σκοπούς, διαφορετικούς από τις προσωπικές του ανάγκες, ανεξάρτητα από το μέσο επικοινωνίας, που χρησιμοποιεί η ITS AD.
 • 8.8. Απαγορεύεται κάθε χρήση του Περιεχομένου για άλλους σκοπούς εκτός από τους ρητά επιτρεπόμενους στους παρόντες γενικούς όρους ή σε άλλη ρητή γραπτή συμφωνία, που έχει δoθεί από την ITS AD.
 • 8.9. ITS AD έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να διαγράψει κάθε περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο, για το οποίο κρίνει ότι έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα βουλγάρικη νομοθεσία, τους τρέχοντες Γενικούς όρους ή τα δικαιώματα και νόμιμα συμφέροντα τρίτων προσώπων, να σταματήσει, περιορίσει ή αλλάξει τις παρεχόμενες στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή υπηρεσίες, καθώς και να προσφύγει στις αρμόδιες κρατικές αρχές αν με την συμπεριφορά του ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής, κατά την κρίση της ITS AD παραβιάζει διατάξεις της τρέχουσας βουλγάρικης νομοθεσίας, των παρόντων Γενικών όρων ή των δικαιωμάτων και των νομίμων συμφερόντων τρίτων προσώπων.
 • 8.10. Σε περίπτωση που ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής θεωρεί, ότι υλικά, που έχουν δημοσιευθεί στον Ιστότοπο, παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου, πρέπει να έρθει σε επαφή με την ITS AD μέσω των αναφερόμενων στο τμήμα «Επικοινωνία» της αρχικής σελίδας τρόπων και να εξηγήσει τις ανησυχίες ή τις αντιρρήσεις του, με σκοπό την λήψη των απαραίτητων μέτρων.

9. ΑΓΟΡΑ

 • 9.1. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής μπορεί να κάνει Αγορές στην Πλατφόρμα μέσω προσθήκης των επιθυμητών Αγαθών και/ή Υπηρεσιών στο δικό μου Καλάθι αγορών, ακολουθώντας τα βήματα, αναφερόμενα στην Πλατφόρμα, για να ολοκληρώσει και στείλει την αντίστοιχη Αγορά.
 • 9.2. Κάθε προστιθέμενο στην ενότητα «Επιλεγμένα για αγορά» Αγαθό και/ή Υπηρεσία μπορεί να αγοραστεί. Η προσθήκη Αγαθού και/ή Υπηρεσίας στην ενότητα «Επιλεγμένα για αγορά» δεν φέρνει την πραγματοποίηση της αγοράς, έως ότου πληρωθεί
 • 9.3. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής υποχρεούται και ευθύνεται για το ότι όλα τα στοιχεία, που έχει παράσχει στην ITS AD σχετικά με την αγορά να είναι σωστά, πλήρη και ακριβή κατά την ημερομηνία της Αγοράς. Τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την πραγματοποίηση Αγοράς ηλεκτρονικής βινιέτας είναι:
  • - Για φορτηγά αυτοκίνητα, οχήματα οδικής κυκλοφορίας Κατηγορίας 1 – πινακίδες κυκλοφορίας, χώρα ταξινόμησης, κατηγορία και κατηγορία εκπομπών, περίοδος ισχύος της ηλεκτρονικής βινιέτας,
  • - Για φορτηγά αυτοκίνητα, οχήματα οδικής κυκλοφορίας Κατηγορίας 2 – πινακίδες κυκλοφορίας, χώρα ταξινόμησης, κατηγορία και κατηγορία εκπομπών, περίοδος ισχύος της ηλεκτρονικής βινιέτας,
  • - Για επιβατικά και ημιφορτηγά αυτοκίνητα, οχήματα οδικής κυκλοφορίας Κατηγορίας 3 – πινακίδες κυκλοφορίας, χώρα ταξινόμησης, κατηγορία και περίοδος ισχύος της ηλεκτρονικής βινιέτας.
 • 9.4. Με την πραγματοποίηση της Αγοράς ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής επιτρέπει στην ITS AD να συνδεθεί με αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο, όταν αυτό επιβάλλεται σχετικά με την αγορά που έχει γίνει ή την συναπτόμενη σύμβαση.
 • 9.5. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει (να ακυρώσει) την Αγορά, που έχει κάνει ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής, για το οποίο πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή. Η ακύρωση της παραγγελίας δεν επιφέρει οποιαδήποτε ευθύνη ή μεταγενέστερη υποχρέωση κάποιου από τα μέρη απέναντι στο άλλο σχετικά με αυτήν και αντίστοιχα κανένα από αυτά δεν έχει δικαίωμα να ζητάει από το άλλο αποζημίωση για την ακύρωση της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Απόρριψη εκ μέρους της εκδότριας τράπεζας του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή της συναλλαγής σε περίπτωση online πληρωμής,
  • Πραγματοποίηση της χρηματικής συναλλαγής, που δεν έφερε κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό του Πωλητή στις online πληρωμές,
  • Τα παρεχόμενα από τον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή στοιχεία στην Πλατφόρμα είναι ελλιπή και/ή λανθασμένα,
  • Κακή οικονομική φήμη του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή και ύπαρξη ανεκπλήρωτων οφειλών προς ITS AD εκ μέρους του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή.

10. ΑΓΑΘΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 • 10.1. Λόγω της ιδιαιτερότητας της υπηρεσίας της, ITS AD προσφέρει στους Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές εξ ονόματός της και για δικό της λογαριασμό και εξ ονόματος των συνεργατών της ITS AD δυνατότητα υπαναχώρησης από την αγορά μέσω της Πλατφόρμας και επιστροφή της πραγματοποιημένης πληρωμής το αργότερο σε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του αγαθού.
 • 10.2. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής πρέπει να ενημερώσει ITS AD για το όνομα του, την διεύθυνση του και αν έχει τέτοια, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση και για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με ξεκάθαρη δήλωση (για παράδειγμα επιστολή, που έχει σταλεί μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το συννημένο πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό:
  Πρότυπο έντυπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από την σύμβαση (συμπληρώστε και στείλτε το παρόν έντυπο μόνο αν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)


  Προς

  “Intelligent Traffic Systems”AD (Intelligent Trafic Systems Jsc.) είναι εταιρεία με έδρα και διεύθυνση της διοίκησης στην Βουλγάρικη Δημοκρατία, πόλη της Σόφιας, οδός Οπαλτσένσκα αρ.109, ισόγειο, με διεύθυνση αλληλογραφίας στην Βουλγάρικη Δημοκρατία, πόλη της Σόφιας, οδός Οπαλτσένσκα αρ.109, ισόγειο, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Καταγραφών με ενιαίο κωδικό ταυτοποίησης 201988199 και αναγνωριστικό αριθμό ΦΠΑ BG201988199

  Με το παρόν ενημερώνω/ενημερώνουμε* ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε* από την συναπτόμενη από μένα και τον έμπορο μέσω της δικής σας πλατφόρμας αγορών "www.vinetki.bg" σύμβαση αγοράς των ακόλουθων αγαθών*/ παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας*:

  Αριθμός της παραγγελίας : .........................
  Ημερομηνία της παραγγελίας: ..............................

  Επιβεβαίωση της παραγγελίας ελήφθη σε : /email/ ................................................... /Ημερομηνία: ....................

  Περιγραφή του προϊόντος:
  .......................................................................................................................................................

  –Παρελήφθη στις * ......................................................................................................................

  – Πλήρες όνομα του/των χρήστη/χρηστών
  .......................................................................................................................................................

  – Διεύθυνση του/των χρήστη/χρηστών
  .......................................................................................................................................................

  – Τηλέφωνο του/των χρήστη/χρηστών ............................................................................................
  – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/των χρήστη/χρηστών
  .......................................................................................................................................................

  Τραπεζικός λογαριασμός του/των χρήστη/χρηστών, στον οποίο επιστρέφονται τα καταβαλλόμενα ποσά
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  IBAN:
  BIC:

  Δικαιούχος του λογαριασμού .........................................

  – Υπογραφή του/των χρήστη/χρηστών ..........................................................................................
  (μόνο σε περίπτωση, που το παρόν έντυπο είναι σε χαρτί)


  – Ημερομηνία ....................................
  *Το περιττό διαγράφεται.

 •  
 • 10.3. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής μπορεί επίσης να συμπληρώσει και υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικής οδού το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης ή άλλη σαφή δήλωση άρνησης στον ιστότοπο, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση: info@vinetki.bg, καθώς σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα ITS AD άμεσα θα στείλει σε σταθερό μέσο (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μήνυμα απάντησης για την επιβεβαίωση της λήψης της άρνησης. Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση, είναι αρκετό ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής να στείλει το μήνυμα του σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν το πέρασμα της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Σε περίπτωση που ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, συναπτόμενη με τον Πωλητή, ITS AD θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές, που έχει λάβει, με εξαίρεση των πρόσθετων εξόδων, που συνδέονται με τις πληρωμές και τις παραδόσεις για κάθε πραγματοποιημένη παραγγελία στον Ιστότοπο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 14 (δεκατέσσερις) ημερολογιακές ημέρες θεωρούμενο από την ημερομηνία, στην οποία ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής ενημερώνει την ITS AD για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. ITS AD θα πραγματοποιήσει επιστροφή μόνο στο τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό κάρτας του πελάτη. ITS AD έχει δικαίωμα να αναβάλλει την επιστροφή των πληρωμών εως την παραλαβή των αγαθών πίσω ή έως ότου παρουσιαστούν αποδείξεις, ότι τα αγαθά έχουν σταλεί πίσω, ανεξάρτητα από το ποιό από τα δύο γεγονότα έχει επέλθει νωρίτερα. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής πρέπει να στείλει στην ITS AD ή να επιστρέψει πίσω τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγηση καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 14 (δεκατέσσερις) ημέρες μετά από την ημερομηνία, στην οποία ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής έχει ενημερώσει την ITS AD για την υπαναχώρηση του από τη σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται, ότι έχει τηρηθεί, αν ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής στείλει πίσω τα αγαθά στην ITS AD πριν την παρέλευση της 14ήμερης προθεσμίας. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστήςπρέπει να αναλάβει τα άμεσα έξοδα για την επιστροφή των αγαθών όπως τα έξοδα παράδοσης μέσω ταχυμεταφορέα. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής ευθύνεται μόνο για την μείωση της αξίας των αγαθών που είναι αποτέλεσμα της δοκιμής τους, διαφορετική από την απαραίτητη για την διαπίστωση της φύσης τους, των χαρακτηριστικών και της καλής λειτουργίας.
 • 10.4. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση εκτός του εμπορικού καταστήματος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: για αγορασμένες και ενεργοποιημένες ηλεκτρονικές βινιέτες ▪ για την παροχή υπηρεσιών, στις οποίες η υπηρεσία προσφέρεται πλήρως και η εκτέλεσή της έχει ξεκινήσει με την ρητή εκ των προτέρων συμφωνία του χρήστη και επιβεβαίωση εκ μέρους του, ότι γνωρίζει , ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, αφού η σύμβαση θα εκπληρωθεί πλήρως από τον έμπορο ▪ για παράδοση αγαθών και υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της οικονομικής αγοράς, που δεν μπορούν να ελέγχονται από τον έμπορο και που μπορούν να επέλθουν κατά το χρόνο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ▪ για παράδοση αγαθών, που έχουν κατασκευαστή κατά παραγγελία του χρήστη ή σύμφωνα με τις δικές του προσωπικές απαιτήσεις▪ για παράδοση αγαθών, που λόγω της φύσης τους μπορούν να βλάψουν την ποιότητά τουσ ή έχουν σύντομη διάρκεια διατήρησης ▪ για παράδοση σφραγισμένων αγαθών, που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους, συνδεδεμένους με την υγιεινή τους ή την προστασία της υγείας ▪ για παράδοση αγαθών, που αφού έχουν παραδοθεί και λόγω της φύσης τους έχουν ανακατευτεί με άλλα αγαθά, από τα οποία δεν μπορούν να χωριστούν ▪ για παράδοση αλκοολούχων ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά την σύναψη της σύμβασης πώλησης, στα οποία η παράδοση μπορεί να γίνει σε προθεσμία όχι μικρότερη από 30 ημέρες, θεωρούμενη από την σύναψη της σύμβασης, και η πραγματική αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς, που δεν μπορούν να ελέγχονται από τον έμπορο ▪ στις οποίες ο χρήστης ρητά έχει ζητήσει από τον έμπορο να τον επισκεφθεί στην κατοικία του με σκοπό εκτέλεσης επείγουσων ενεργειών επισκευής ή συντήρησης ▪ όταν σε τέτοια επίσκεψη ο έμπορος παρέχει και άλλες υπηρεσίες ως πρόσθεση σε αυτές, που έχει ζητήσει ο χρήστης, ή παραδώσει αγαθά, διαφορετικά από τα ανταλλακτικά, απαραίτητα για την εκτέλεση της επισκευής ή της συντήρσης, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται για αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά ▪ για παράδοση σφραγισμένων ηχογραφήσεων ή βιντεοεγγαφών ή σφραγισμένο λογισμικό υπολογιστή, που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση ▪ για παράδοση εφημερίδων, περιοδικών εκδόσεων ή περιοδικών με εξαίρεση συμβάσεων συνδρομής για την παράδοση τέτοιων εκδόσεων ▪ συναπτόμενες κατά τη διάρκεια δημοσίου πλειστηριασμού ▪ για την παροχή υπηρεσιών καταλύματος, που δεν έχουν ως σκοπό την διαβίωση, μεταφορά αγαθών, εκμίσθωση αυτοκινήτων, υπηρεσίες σίτισης ή παροχή υπηρεσιών, που συνδέονται με δραστηριότητες ψυχαγωγίας, αν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης ▪ για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, που δεν παραδίδεται σε υλικό φορέα, όταν η εκπλήρωση έχει ξεκινήσει με την ρητή συγκατάθεση του χρήστη, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει, ότι γνωρίζει, ότι με αυτό τον τρόπο θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του.

11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • 11.1. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής συμφωνεί , ότι αφού παράσχει δικά του προσωπικά κι άλλα στοιχεία στην ITS AD, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ITS AD για τους ακόλουθους σκοπούς της ITS AD: (1) διατήρηση του Προφίλ χρήστη του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης πωλήσεων, αποστολής αγορασμένων προϊόντων, εκτέλεσης των ζητούμενων υπηρεσιών, τιμολόγησης, επίλυσης διαφορών με Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές όσον αφορά τις Αγορές τους ή εξέτασης των αιτημάτων τους, (2) αποστολή Εμπορικών μηνυμάτων, περιοδικών ενημερώσεων μέσω e-mail ή μέσω SMS, (3) εκτέλεση μελετών της αγοράς, παρακολούθηση και επιτήρηση των πωλήσεων και της συμπεριφοράς των πελατών/χρηστών.
 • 11.2. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής συμφωνεί να παρέχει στην ITS AD απεριόριστη σε όγκο και χρόνο πρόσβαση σε όλα τα υλικά και τις πληροφορίες που στέλνει στον Πωλητή μέσω ή σχετικά με την Πλατφόρμα, ανεξάρτητα αν έχει κάνει Αγορά ή έχει πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσω της Πλατφόρμας. ITS AD έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, δημοσιεύει, αλλάζει, μεταδίδει και διανέμει αυτές τις πληροφορίες ή υλικά. Ο Πελάτης ρητάς συμφωνεί, ότι ITS AD μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί και επεξεργάζει για δικούς της σκοπούς τις ιδέες, τις έννοιες ή τις τεχνογνωσίες, που ο Πελάτης της έχει παρασχεθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσω ή σχετικά με την Πλατφόρμα ή τις πράξεις/παραλείψεις, που ο Πελάτης έχει ενεργήσει μέσω ή σχετικά με την Πλατφόρμα. ITS AD δεν έχει υποχρέωση να τηρεί τις πληροφορίες που έχει λάβει με αυτό τον τρόπο ως εμπιστευτική, εφόσον αυτό δεν του καταλογίζεται ως υποχρέωση από την τρέχουσα νομοθεσία.
 • 11.3. Με την παροχή δικών του στοιχείων στην ITS AD (συμπεριλαμβανομένου e-mail) ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής δίνει τη ρητή του συγκατάθεση με αυτόν να συνδέονται ITS AD ή τρίτα πρόσωπα, που είναι ταχυμεταφορείς, συνεργάτες της ITS AD και είναι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, δημόσιες, δημοτικές ή μη κυβερνητικές αρχές ή εταιρείες του τομέα των ασφαλίσεων ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όταν αυτό προβλέπεται από την συγκεκριμένη νομοθεσία, καθώς και άλλες εταιρείες, με τις οποίες ITS AD μπορεί να αναπτύξει κοινά προγράμματα υποβολής προσφορών των Αγαθών και/ή των Υπηρεσιών στην αγορά κ.α.

12. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

 • 12.1. Κατά τη δημιουργία Προφίλ χρήστη για την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την συγκατάθεσή του για την λήψη των Εμπορικών μηνυμάτων.
 • 12.2. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής μπορεί να αποσύρει την συγκατάθεσή του, που έχει δώσει στον Πωλητή για την λήψη των Εμπορικών μηνυμάτων, η οποία απόσυρση μπορεί να εκφράσει ανά πάσα στιγμή, καθώς αλλάξει τις ρυθμίσεις στο Προφίλ χρήστη του ή καθώς επικοινωνήσει με τον Πωλητή.
 • 12.3. Η άρνηση λήψης Εμπορικών μηνυμάτων δεν σημαίνει αυτόματη απόσυρσης της συγκατάθεσης που έχει δωθεί για εγγραφή και σύναψη συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως.
 • • 12.4. Μετά την προσθήκη Αγαθών ή Υπηρεσιών στην ακόλουθη ενότητα του Προφίλ χρήστη:
    12.4.1. „Το καλάθι μου“, ο Παωλητής θα ενημερώνει τον Αγοραστή/Χρήστη σχετικά με:
  • o την αλλαγή της τιμής των Αγαθών ή Υπηρεσιών στην ενότητα «Το καλάθι μου»,
  • την ύπαρξη Αγαθών στην ενότητα «Το καλάθι μου»
 • 12.5. Μετά την αγορά του Αγαθού ή της Υπηρεσίας, ITS AD θα στείλει στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή εμπορικά μηνύματα σχετικά με:
 • Προτάσεις Αγαθών ή Υπηρεσιών, συνιστώμενα να χρησιμοποιούνται μαζί με το αγορασμένο Αγαθό ή Υπηρεσία.
 • 12.6. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής μπορεί να καταργήσει ανά πάσα στιγμή την λήψη Εμπορικών μηνυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 12.2 άνω καθώς κάνει κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής, δημοσιευμένο στα εμπορικά μηνύματα, που έχει λάβει από ITS AD ή καθώς επικοινωνήσει με ITS AD για αυτό το σκοπό.
 • o Εκτός αυτού εμείς μπορεί να χρησιμοποιούμε τα δικά σας στοιχεία για έρευνες αγοράς και καταναλωτικές έρευνες . Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τα στοιχεία, που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο ερευνών αγοράς και καταναλωτικών ερευνών για διαφημιστικούς σκοπούς . Αναλυτικές πληροφορίες (ειδικά όσον αφορά την αξιολόγηση των δημοσιέυσεων σας0 μπορείτε να βρείτε στο πλαίσιο της αντίστοιχης έρευνας ή στο σημείο, όπου κάνετε τις δημοσιεύσεις σας. Οι δικές σας απαντήσεις στις καταναλωτικές έρευνες δεν αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα, ούτε δημοσιεύονται. Μπορεί να εκφράσετε αντίρρηση κατά την χρήση των στοιχείων σας για έρευνες αγοράς ανά πάσα στιγμή δωρεάν μέσω κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής, που υπάρχει σε κάθε μήνυμα ή καθώς επικοινωνήσει με ITS AD.

13. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

 • 13.1. Οι τιμές των Αγαθών και των Υπηρεσιών, που έχουν αναρτηθεί στην Πλατφόρμα, είναι τελικές.
 • 13.2. Οι τιμές των τελών βινιέτας και τα τέλη διοδίων δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Αυτά αποτελούν κρατικό τέλος χρήσης του εθνικού οδικού δικτύου, καθορισμένα από τον Κανονισμό για τους όρους, τη διαδικασία και τους κανόνες κατασκευής και λειτουργίας μικτού συστήματος χρέωσης των διάφορων κατηγοριών οχημάτων οδικής κυκλοφορίας βάσει χρόνου και βάσει διανυόμενης απόστασης.
 • 13.3. Η τιμή, ο τόπος πληρωμής και η προθεσμία πληρωμής κατά την έκδοση τιμολογίων για ηλεκτρονικές βινιέτες αναφέρονται στον ιστότοπο www.vinetki.bg κατά την αγορά.
 • 13.4. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου ή της απόδειξης για την ηλεκτρονική βινιέτα σύμφωνα με την τρέχουσα βουλγάρικη νομοθεσία.
 • 13.5. Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή παραστατικό για την αγορασμένη ηλεκτρονική βινιέτα βάσει των πληροφοριών που του έχει παράσχει ο Πελάτης, καθώς κατά την πληρωμή του τέλους βινιέτας, εκδίδεται απόδειξη για ηλεκτρονική βινιέτα, η οποία αποτελεί ηλεκτρονικό έγγραφο υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ.1 του Νόμου περί ηλεκτρονικού εγγράφου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών πιστοποίησης.
 • 13.6. ITS AD εκδίδει απόδειξη για ηλεκτρονική βινιέτα για κάθε πληρωμή κατά την αγορά της ηλεκτρονικής βινιέτας, η οποία προσφέρεται στην Πλατφόρμα από την ITS AD. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής συμφωνεί να λαμβάνει τέτοια παραστατικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της δημιουργίας τους για εκτύπωση ή διατήρηση ως αρχείο PDF στην Πλατφόρμα ως τελευταίο βήμα της Αγοράς. Όλοι οι Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές του ιστοτόπου www.vinetki.bg θα λαμβάνουν τέτοιο παραστατικό μέσω ηλεκτρονικής οδού αν έχουν αναφέρει e-mail διεύθυνση. Σε περίπτωση που αυτά τα παραστατικά πληρωμών δεν είναι προσβάσιμα ή δεν έχουν παραληφθεί περισσότερες από 48 ώρες (σαράντα οκτώ) ώρες, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vinetki.bg.
 • 13.7. Με σκοπό την σωστή σύνταξη του παραστατικού αγοράς της ηλεκτρονικής βινιέτας για την αντίστοιχη Παραγγελία, ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής είναι υποχρεωμένος συνέχεια να επικαιροποιεί τα στοιχεία στο δικό του Προφίλ χρήστη. Αυτός είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τις πληροφορίες πριν την αγορά, για να βεβαιωθεί, ότι είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς.
 • 13.8. Ο πελάτης θα διαθέτει αρχείο των εκδοθέντων σε αυτόν από ITS AD ηλεκτρονικών βινιέτων στο δικό του Προφίλ χρήστη, καθώς μπορεί να τις διατηρήσει ή αρχειοθετήσει κάθε στιγμή.

14. ΧΡΗΣΗ COOKIES

 • 14.1. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να γνωρίσετε την τρέχουσα πολιτική μας για τη χρήση cookies.

15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 • 15.1. Κανένα από τα μέρη δεν θα φέρει ευθύνη για την μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, αν μια τέτοια παράλειψη οφείλεται σε ανωτέρα βία. Ανωτέρα βία είναι απρόβλεπτο γεγονός, εκτός του ελέγχου των μερών, που δεν μπορεί να αποφευχθεί.
 • 15.2. Αν σε προθεσμία 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης της αντίστοιχης περίπτωσης ανωτέρας βίας, αυτή συνεχίζει να δρα και να εμποδίζει την εκπλήρωση της Σύμβασης, κάθε μέρος έχει δικαίωμα να ενημερώσει το άλλο, ότι καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να οφείλει στο άλλο αποζημίωση για οποιεσδήποτε πιναθές ζημιές έχει υποστεί.
 • 15.3. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента/Потребителя/Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 • 16.1. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις της τρέχουσας βουλγάρικης νομοθεσίας.Οι πιθανές διαφορές, που έχουν προκύψει μεταξύ της ITS AD και των Πελατών/Χρηστών/Αγοραστών, θα επιλύονται με αμοιβαία συμφωνία ή αν αυτό είναι αδύνατο, οι διαφορές θα επιλύονται ενώπιον των αρμοδίων βουλγάρικων δικαστηρίων, χωρίς αυτό να βλάπτει τα δικαιώματα των χρηστών υπό την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού 1215/2012.

Οι παρόντες Γενικοί όροι έχουν εγκριθεί και τίθενται σε ισχύ από 15 Δεκεμβρίου 2018.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος! “Intelligent Traffic Systems“ AD.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English