Τιμές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά τα εισαχθέντα στοιχεία – πινακίδες κυκλοφορίας, χώρα ταξινόμησης, κατηγορία του αυτοκινήτου, κατηγορία εκπομπών και διάρκεια ισχύος. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής στοιχείων και ενεργοποιημένη ηλεκτρονική βινιέτα, τα καταβληθέντα ποσά δεν υπόκεινται σε επιστροφή

Τιμές των τελών της βινιέτας  – ηλεκτρονικές βινιέτες  - σε ισχύ για το 2019 για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά έως 3,5τ. συνολικού βάρους:

Κατηγορία 3

Οχήματα οδικής κυκλοφορίας, που προορίζονται για μεταφορά επιβατών, με όχι περισσότερα από 8 (οκτώ) καθίσματα, οχήματα οδικής κυκλοφορίας, που προορίζονται για μεταφορά εμπορευμάτων, και/ή οχήματα οδικής κυκλοφορίας, που προορίζονται για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, συμπερ. με ρυμουλκούμενο, με τεχνικά  επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος όχι περισσότερο από 3,5τ., καθώς και τα οχήματα οδικής κυκλοφορίας αυτής της ομάδας παντός εδάφους

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
15,00 λβ. 30,00 λβ. 54,00 λβ. 97,00 λβ. 10,00 λβ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 15,00 λβ.
ΜΗΝΙΑΙΑ 30,00 λβ.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 54,00 λβ.
ΕΤΗΣΙΑ 97,00 λβ.
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10,00 λβ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Θεωρούμενο από 01/01/2019 τίθενται σε ισχύ τιμές της ηλεκτρονικής βινιέτας για ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα:

Όταν σε  όχημα οδικής κυκλοφορίας της Κατηγορίας 3 είναι συζευγμένο ρυμουλκούμενο/τροχόσπιτο ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξόνων του ρυμουλκούμενου/τροχόσπιτου, ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης πρέπει να καταβάλει πρόσθετο τέλος της βινιέτας για την ίδια κατηγορία οχήματος με συζευγμένο ρυμουλκούμενο, όταν το συνολικό επιτρεπτό τεχνικό βάρος του συρμού υπερβαίνει τους 3,5 τ.

Τιμές των τελών της βινιέτας – ηλεκτρονικές βινιέτες - σε ισχύ για το 2019 για φορτηγά αυτοκίνητα με συνολικό βάρος άνω των 3,5τ:

Κατηγορία 1

Οχήματα οδικής κυκλοφορίας που προορίζονται για την μεταφορά εμπορευμάτων, κατασκευαστικά μηχανήματα, τροχοφόροι ελκυστήρες και άλλα, που έχουν 2 (δύο) ή περισσότερους άξονες και με τεχνικά επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος 12 (δώδεκα)  ή περισσότερων τόνων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
EURO 0, I, II 23,00 λβ. 87,00 λβ. 174,00 λβ.
EURO III, IV, V, EEV κι άνω 23,00 λβ. 67,00 λβ. 134,00 λβ.
EURO 0, I, II EURO III, IV, V, EEV κι άνω
Дневна 23,00 λβ. 23,00 λβ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 87,00 λβ. 67,00 λβ.
ΜΗΝΙΑΙΑ 174,00 λβ. 134,00 λβ.

Κατηγορία 2

Οχήματα  οδικής κυκλοφορίας, προοριζόμενα για μεταφορά επιβατών με περισσότερα από 8 καθίσματα, πλην την θέση του οδηγού (λεωφορεία) και οχήματα οδικής κυκλοφορίας, προοριζόμενα για μεταφορά εμπορευμάτων με 2 (δύο) άξονες, και/ή που έχουν τεχνικά επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος όχι λιγότερο από 12 (δώδεκα) τόνους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
EURO 0, I, II 23,00 λβ. 53,00 λβ. 105,00 λβ.
EURO III, IV, V, EEV κι άνω 23,00 λβ. 40,00 λβ. 80,00 λβ.
EURO 0, I, II EURO III, IV, V, EEV κι άνω
Дневна 23,00 λβ. 23,00 λβ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 53,00 λβ. 40,00 λβ.
ΜΗΝΙΑΙΑ 105,00 λβ. 80,00 λβ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταξύ >3,5 τόνων και < 12 τόνων είναι υποχρεωμένα να αγοράσουν πρόσθετη ηλεκτρονική βινιέτα της ίδιας κατηγορίας για το συζευγμένο ρυμουλκούμενο. Τα λεωφορεία (με περισσότερα από 9 καθίσματα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού), απαλλάσσονται από την πληρωμή πρόσθετης ηλεκτρονικής βινιέτας για ρυμουλκούμενο

Μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονική βινιέτα έως 30 ημέρες από την αρχική της ημερομηνία ισχύος.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English