Πολιτική χρήσης cookies και λοιπών συναφών τεχνολογιών

1. Πολιτική χρήσης cookies και λοιπών συναφών τεχνολογιών

Αυτή η πολιτική αφορά τα “cookies” και λοιπές συναφείς τεχνολογίες, χρησιμοποιημένες, ανάλογα με την περίπτωση, σε ιστοτόπους και εφαρμογές, διαχειριζόμενες από Intelligent Traffic Systems AD, με έδρα: πόλη της Σόφιας, οδός Οπαλτσένσκα αρ.109, ισόγειο (καλούμενη παρακάτω ITS AD).Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

- για την λειτουργία του ιστοτόπου,

- για ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστοτόπου,

- για διαφήμιση.

Αυτή η πολιτική συμπληρώνεται από την πολιτική της ITS AD σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως σύνολο, που μπορείτε να να βρείτε στην ενότητα «Πολιτική προσωπικών δεδομένων» και Γενικοί όροι και διαδικασία του ιστοτόπου, που εμείς σας προτείνουμε να διαβάσετε, και περιλαμβάνουν τις πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες, επίσης σχετικά με τις ευθύνες του Υπευθύνου προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ITS AD, όλους τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους των δικαιωμάτων σας, καθώς και τους περιορισμούς και εξαιρέσεις τους κ.α. Η κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικό έργο για την ITS AD. Η θέληση μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν σαφείς και διαφανείς κατά την επίλυση του ζητήματος και την αντιμετώπιση του από την ITS AD. Για κάθε ερώτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε info@vinetki.bg

2. Τι είναι τα cookies;

"Cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς, που θα διατηρηθούν στον υπολογιστή σας, στο κινητό τηλέφωνο ή άλλο τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, μέσω του οποίου αυτός έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η εγκατάσταση των cookies γίνεται μέσω αιτήματος, που έχει υποβληθεί από το τερματικό του χρήστη προς τον διακομιστή ITS AD ή τον διακομιστή τρίτου προσώπου.

3. Γιατί χρησιμοποιούνται τα cookies;

Αυτά τα αρχεία καθιστούν δυνατή, γενικώς, την αναγνώριση του τερματικού του χρήστη και την παρουσίαση του περιεχομένου με τρόπο, που έχει σημασία, προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies εξασφαλίζουν, ότι οι χρήστες θα περάσουν καλά και υποστηρίζουν τις προσπάθειες της ITS AD να παρέχει υπηρεσίες, που είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προσαρμοσμένες στους χρήστες, για παράδειγμα όσον αφορά τις προτιμήσεις για την online εμπιστευτικότητα, το καλάθι αγορών ή κατάλληλες διαφημίσεις. Επίσης, αυτά χρησιμοποιούνται κατά την προετοιμασία ανώνυμων συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων, που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως οι χρήστες επωφελούνται τις δικές μας ηλεκτρονικές σελίδες, που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενο, χωρίς να ταυτοποιήσουμε κάθε χωριστό χρήστη .

4. Τι είδος cookies χρησιμοποιούμε;

Εμείς χρησιμοποιούμε 2 είδη cookies: συνεδρίας και μόνιμα. Τα cookies συνεδρίας είναι προσωρινά αρχεία, που παραμένουν στο τερματικό έως την ολοκλήρωση της συνεδρίας του χρήση ή κλείσιμο της εφαρμογής. Τα μόνιμα cookies μένουν στο τερματικό του χρήστη για την διάρκεια, που έχει οριστεί από τις παραμέτορυς του cookie ή έως ότου δεν διαγραφούν από τον χρήστη δια χειρός.

5. Πως χρησιμοποιούνται τα cookies από αυτό τον ιστότοπο ;

Επίσκεψη σε αυτό τον ιστότοπο μπορεί να αφήσουν τα ακόλουθα είδη cookies:

- Τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία του ιστοτόπου

- Cookies ανάλυσης

- Cookies διαφήμισης .

Τα Cookies και/ή οι άλλες απολύτως αναγκαίες συναφείς τεχνολογίες έχουν ουσιαστική σημασία για την σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, αφού έχουν οριστεί στην δική σας συσκευή κατά την είσοδο στον ιστότοπο ή ως αποτέλεσμα πράξεων, που γίνονται στον ιστότοπο, ανάλογα την περίπτωση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας να μπλοκάρει τα «Cookies», αλλά σε αυτή την περίπτωση, ορισμένες ενότητες του ιστοτόπου δεν θα λειτουργούν σωστά.

6. Περιέχουν τα cookies ή οι συναφείς τεχνολογίες προσωπικά δεδομένα ;

Τα cookies ή οι άλλες συναφείς τεχνολογίες κατά τον εαυτό τους δεν απαιτούν προσωπικές πληροφορίες, για να χρησιμοποιείται και σε πολλές περιπτώσεις, ούτε αναγνωρίζουν την προσωπικότητα των χρηστών του διαδικτύου. Υπάρχουν όμως καταστάσεις, όταν τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται μέσω της χρήσης των cookies για την διευκόλυνση κάποιων λειτουργιών του χρήστη ή να παρέχουν στο χρήστη αίσθηση, που προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του. Αυτά τα στοιχεία είναι κωδικοποιημένα με τρόπο, που καθιστά αδύνατη την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά .

7. Ποιές είναι οι άλλες παρόμοιες τεχνολογίες;

Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς όπως τα cookies. ITS AD χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία Local Storage.

8. Αποκλεισμός των cookies

Αν θέλετε να αποκλείσετε τα cookies, κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου θα σταματήσουν, και αυτό μπορεί να επιφέρει κάποιες δυσλειτουργίες ή σφάλματα κατά την χρήση του ιστοτόπου μας. Για παράδειγμα, ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να σας εμποδίσει να :

- αγοράζετε online

- να γίνεται η αναγνώριση σας κατά την είσοδο στο δικό σας προφίλ

Σε περίπτωση που συμφωνείτε με αυτούς τους περιορισμούς και θέλετε να αποκλείσετε cookies, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί από προεπιλογή να δέχονται «cookies», αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τον αποκλεισμό κάποιων ή όλων των cookies. Επιλέξτε το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης από την λίστα παρακάτω, για να ανοίξετε τις οδηγίες, που πρέπει να ακολουθήσετε, αφού ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Microsoft Internet Explorer 9 (λειτουργικό σύστημα Windows 7)

 • 1. Κάντε κλικ στην εικόνα ρυθμίσεων (άνω δεξιά)
 • 2. Κάντε κλικ στις Επιλογές διαδικτύου
 • 3. Κάντε κλικ στην Εμπιστευτικότητα και μετά επιλέξτε τις επιλογές
 • 4. Κάντε κλικ στην Εφαρμογή και μέτα ΟΚ, για να διατηρήσετε τις προτιμήσεις σας

Google Chrome

 • 1. Κάντε κλικ στην εικόνα με το κλειδί και επιλέξτε Επιλογές από την λίστα
 • 2. Κάντε κλικ στην ενότητα «Προηγμένες ρυθμίσεις»
 • 3. Κάντε κλικ στις ρυθμίσεις του περιεχομένου από την ενότητα Εμπιστευτικότητας .
 • 4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις, τις οποίες θέλετε
 • 5. Κάντε κλικ στο X, για να κλείσετε

Safari

 • 1. Επιλέξτε Προτιμήσεις
 • 2. Κάντε κλικ στο πάνελ εμπιστευτικότητας
 • 3. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε
 • 4. Κάντε κλικ στο X, για να κλείσετε

Mozilla Firefox

 • 1. Επιλέξτε τα Εργαλεία από την κύρια γραμμή, μετά Επιλογές
 • 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Εμπιστευτικότητας
 • 3. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε
 • 4. Κάντε κλικ στο ОК, για να κλείσετε

9. Διαχείριση των προτιμήσεων για την διάθεση των cookies

Κατά κανόνα, μία εφαρμογή, που χρησιμοποιήθηκε για πρόσβαση σε ιστοσελίδες επιτρέπει την διατήρηση cookies ή συναφών τεχνολογιών του τερματικού από προεπιλογή . Αυτά διατηρούνται για τις περιόδους, που περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο, που η αυτόματη διαχείριση των cookies να έχει αποκλειστεί από το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης ή ο χρήστης πρέπει να σνημερωθεί, όταν τα cookies σταλούν στο τερματικό. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις δυνατότητες και τους τρόπους διαχείρισης των cookies μπορούν να βρεθούν στην ζώνη της εφαρμογής (πρόγραμμα περιήγησης). Ο περιορισμός της χρήσης των cookies μπορεί να επηρεάσει κάποιες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου.

10. Γιατί τα cookies και/ή οι άλλες συναφείς τεχνολογίες είναι σημαντικά για το Διαδίκτυο;

Τα cookies και/ή οι άλλες συναφείς τεχνολογίες κατέχουν κεντρική θέση για την αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτύου, βοηθώντας να δημιουργηθεί μία φιλικά στρεφόμενη αίσθηση και παραμονή, που να έχει προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις κάθε χρήστη. Ο αποκλεισμός ή η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να κάνει κάποιους ιστοτόπους ή μέρος ιστοτότων να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η απενεργοποίηση των cookies δεν σημαίνει, ότι πλέον δεν θα λαμβάνετε, σύμφωνα με την νομοθεσία, online διαφήμιση, αλλά μόνο, ότι αυτή δεν θα είναι πλέον σε κατάταση να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις σας και τα ενδιαφέροντα, που φαίνονται από την συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο .

Παραδείγματα για την σημαντική ανάγκη της χρήσης των cookies (στα οποία δεν απαιτείται άδεια του χρήστη μέσω του προφίλ):

 • - Περιεχόμενο και υπηρεσίες, που πληρούν τις προτιμήσεις των χρηστών – κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.
 • - Προσφορές, προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα των χρηστών
 • - Αποθήκευση κωδικών προσβασης
 • - Αποθήευση των φίλτρων προστασίας των παιδιών για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο (επιλογές οικογενειακής λειτουργίας (family mode), λειτουργία ασφαλούς αναζήτησης (safe search)).
 • - Περιορισμός της συχνότητας διανομής διαφημίσεων – πειρορισμός του αριθμού εμφάνισης ορισμένης διαφήμισης για ορισμένο χρήστη σε κάποιο ιστότοπο.
 • - Εξασφάλιση κατάλληλης για το χρήστη διαφήμισης .
 • - Μέτρηση, βελτιστοποίηση και προσαρμογή των χαρακτηριστικών ανάλυσης – όπως για παράδεγμα επιβεβαίωση ορισμένου επιπέδου της κυκλοφορίας στον ιστότοπο, τι τύπο περιεχόμενο αναζητείται και πως ορισμένος χρήστης κάνει την είσοδο στην ιστοσελίδα (για παράδεγμα: μέσω των μηχανών αναζήτησης, άμεσα, από άλλους ιστοτόπους κ.α.). Οι ιστότοποι επεξεργάζουν αυτές τις αναλύσεις για την χρήση τους για την βελτίωση των υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών.

11. Θέματα ασφάλειας και εμπιστευτικότητα

Κατά κανόνα, τα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας, που εξασφαλίζουν διάφορα επίπεδα αποδοχής cookies, περίοδο ισχύος και αυτόματη διαγραφή, αφού ο χρήστης έχει επισκεφθεί ορισμένο ιστότοπο .

Άλλες πτυχές της ασφάλειας, συνδεδεμένες με τα cookies:

 • -Προσωποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σχετικά με τα cookies, για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου της δικής σας ασφάλειας κατά την χρήση των cookies .
 • - Αν εσείς είστε ο μοναδικός άνθρωπος, που χρησιμοποιεί ορισμένο υπολογιστή, μπορείτε να καθορίσετε αν θέλετε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για την αρχειοθέτηση της ιστορίας της περιήγησης και προσωπικά σχοιχεία πρόσβασης.
 • - Αν μοιράζετε την προσβαση σε ορισμένο υπολογιστή, μπορείτε να λάβετε υπόψη την ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης έτσι, ώστε αυτό να διαγράφει τα προσωπικά σας στοιχεία για την περιήγηση κάθε φόρα που κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Αυτή είναι μία από τις επιλογές για την πρόσβαση στους ιστοτόπους, που χρησιμοποιούν cookies και για την διαγραφή όλων των πληροφοριών από την επίσκεψη κατά το κλείσιμο της συνεδρίας.

12. Χρήσιμοι σύνδεσμοι και πρόσθετες πληροφορίες

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για τα cookies και πως χρησιμοποιούνται, σας προτείνουμε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Αν θέλετε να λάβετε πληροφορίες για κάθε cookie, που έχει χρησιμοποιηθεί στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εμείς δεν θα χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies με άλλο τρόπο, εκτός από αυτούς που αναφέρονται σε αυτή την πολιτική χρήσης των cookies.

ITS AD χρησιμοποιεί τις ακόλουθες υπηρεσίες τρίτων μερών με σκοπό εξασφάλιση λειτουργικότητας, για ανάλυση και διαφήμιση. Είναι δυνατόν τρίτα μέρη να καθορίσουν και χρησιμοποιήσουν cookies και/ή συναφείς τεχνολογίες των ιστοτόπων και των εφαρμογών, που διαχειρίζονται από ITS AD, καθώς και άλλων ιστοτόπων και εφαρμογών, που είναι διαφορετικές από αυτές, τις οποίες διαχειρίζει ITS AD. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπετε την Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τις οδηγίες διαχείρισης των προτιμήσεων των χρηστών και των δυνατοτήτων απενεργοποίησης, που παρέχονται από τις εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζουν αυτές τις υπηρεσίες, ανάλογα την περίπτωση.

Πίνακας τρίτων μερών

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Google Analytics Analytics Web analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Google AdWords Advertising Remarketing https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/ads
Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English