Γενικές πληροφορίες

Τί είναι η ηλεκτρονική βινιέτα;

Αυτή αποτελεί ηλεκτρονικό έγγραφο υπό την έννοια του άρθρου3, παρ.1 του ΝΗΕΗΥΠ (του Νόμου περί ηλεκτρονικού εγγράφου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών πιστοποίησης). Η ηλεκτρονική βινιέτα επιβεβαιώνει την πληρωμή τέλους βινιέτας για την χρήση του οδικού δικτύου της Βουλγάρικης Δημοκρατίας για ορισμένη χρονική περίοδο. Αυτή έχει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και περιλαμβάνει στοιχεία για τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος, την χώρα, στην οποία έχει ταξινομηθεί, την κατηγορία του, την ημερομηνία καταβολής του τέλους και την διάρκεια ισχύος.

Ο έλεγχος για την ύπαρξη έγκυρης ηλεκτρονικής βινιέτας γίνεται μέσω ανίχνευσης  των πινακίδων κυκλοφορίας με κινητές και σταθερές κάμερες.

Από 1 Ιανουαρίου 2019 τίθεται σε ισχύ η ηλεκτρονική βινιέτα για όλα τα αυτοκίνητα, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη πληρωμένου τέλους για την χρήση του οδικού δικτύου της Βουλγάρικης Δημοκρατίας.

Οι αυτοκόλλητες βινιέτες με διάρκεια ισχύος μετά από 31/01/2019 παραμένουν σε ισχύ εως την λήξη της ισχύος τους.  Η μετατροπή της αυτοκόλλητης βινιέτας σε ηλεκτρονική βινιέτα δεν είναι υποχρεωτικό. Σε περίπτωση ελέγχου είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε έγκυρο σήμα, σωστά τρυπημένο και κολλημένο στο παρμπρίζ.

Πως αγοράζεται η ηλεκτρονική βινιέτα;

Η ηλεκτρονική βινιέτα πληρωμένου τέλους μπορεί να αγοραστεί από τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του οχήματος οδικής κυκλοφορίας ή από κάθε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατέχει τα απαραίτητα στοιχεία, που αναφέρονται άνω.

Ποιός πρέπει να έχει αγορασμένη ηλεκτρονική βινιέτα;

 

Ηλεκτρονική βινιέτα πρέπει να έχουν όλες οι κάτω αναφερόμενες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων :

 •  

  Κατηγορία 1 (Φορτηγό αυτοκίνητο)

  Φορτηγά αυτοκίνητα, κατασκευαστικά μηχανήματα, τροχοφόροι ελκυστήρες και άλλα, που έχουν 2 ή περισσότερους άξονες και με τεχνικά επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος 12 ή περισσότερων τόνων.

 • Κατηγορία 2 (Φορτηγό αυτοκίνητο και λεωφορείο)

  Φορτηγά αυτοκίνητα, που έχουν 2 άξονες και/ή έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος έως 12 τόνους, καθώς και οχήματα οδικής κυκλοφορίας, προοριζόμενα για μεταφορά επιβατών με περισσότερα από 8 καθίσματα, πλην την θέση του οδηγού (λεωφορεία).

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

  Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταξύ >3,5 τόνων και < 12 τόνων είναι υποχρεωμένα να αγοράσουν πρόσθετη ηλεκτρονική βινιέτα της ίδιας κατηγορίας για το συζευγμένο ρυμουλκούμενο. Τα λεωφορεία (με περισσότερα  από 9 καθίσματα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού),  απαλλάσσονται από την πληρωμή πρόσθετης ηλεκτρονικής βινιέτας για ρυμουλκούμενο

 • Κατηγορία  3 (Επιβατικό αυτοκίνητο)

  Όχημα οδικής κυκλοφορίας με τεχνικά επιτρεπόμενο βάρος όχι περισσότερο από 3,5 τόνους, συμπεριλαμβανομένων:

  • – οχημάτων οδικής κυκλοφορίας, που προορίζονται για μεταφορά επιβατών, με όχι περισσότερα από 8 καθίσματα
   – οχημάτων οδικής κυκλοφορίας που προορίζονται για μεταφορά εμπορευμάτων,
   – οχημάτων οδικής κυκλοφορίας, που προορίζονται για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, συμπερ. με ρυμουλκούμενο, καθώς και οχημάτων οδικής κυκλοφορίας παντός εδάφους.

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Θεωρούμενο από 01/01/2019, όταν σε όχημα οδικής κυκλοφορίας της Κατηγορίας 3 είναι συζευγμένο ρυμουλκούμενο/τροχόσπιτο και το μέγιστο επιτρεπόμενο τεχνικό βάρος του συρμού υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ο ιδιοκτήτης/χρήστης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει πρόσθετο τέλος της  βινιέτας για την ίδια κατηγορία οχήματος με συζευγμένο ρυμουλκούμενο (Κατηγορία 3) .

Ποιές είναι οι περίοδοι ισχύος της ηλεκτρονικής βινιέτας ;

 • - Για την Κατηγορία 1 και 2 – ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία
  - Για την Κατηγορία  3 – Σαββατοκύριακο, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η αρχική ημερομηνία ισχύος της ηλεκτρονικής βινιέτας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία της αγοράς της.

Ποιά στοιχεία εισάγονται κατά την αγορά της ηλεκτρονικής βινιέτας;

Κατά την αγορά της ηλεκτρονικής βινιέτας ο αγοραστής εισάγει τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος οδικής κυκλοφορίας, την χώρα ταξινόμησης, την κατηγορία του, την κατηγορία εκπομπών (για Κατηρορίες 1 και 2) και επιλέγει την περίοδο ισχύος.

Ο ιδιοκτήτης, ο χρήστης και/ή το τρίτο πρόσωπο – αγοραστής, φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης δήλωσης στοιχείων όσον αφορά τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος οδικής κυκλοφορίας, την χώρα ταξινόμησης, την κατηγορία του ή την περίοδο ισχύος του τέλους της βινιέτας. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται, ότι για το αντίστοιχο όχημα οδικής κυκλοφορίας δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος, αφού οι πληροφορίες έχουν ήδη υποβληθεί με την λανθασμένη δήλωση στοιχείων .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Σε περίπτωση εσφαλμένης εισαγωγής στοιχείων και ενεργοποιημένης ηλεκτρονικής βινιέτας, τα καταβληθέντα ποσά δεν υπόκεινται σε επιστροφή.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English