Οδηγίες για τη σωστή καταχώρηση των στοιχείων

Οδηγίες για τη σωστή καταχώρηση των στοιχείων

Δημιουργός: vinetki.bg

  • Πριν την πληρωμή βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής βινιέτας είναι ίδια με τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας  
  • Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων και ενεργοποιημένης ηλεκτρονικής βινιέτας, διορθώσεις δεν είναι δυνατές και τα καταβληθέντα ποσά δεν υπόκεινται σε επιστροφή 

Ως εθνικός πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρέωσης οδικών τελών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότεροτους χρήστες, που αγοράζουν ηλεκτρονικές βινιέτες . 

Πριν την αγορά κοιτάξτε και ελέγξτε όλα τα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής βινιέτας. Αυτά είναι οι πινακίδες κυκλοφορίας του μηχανοκίνητου οχήματος, η χώρα ταξινόμησης, η κατηγορία, η περίοδος ισχύος και η επιθυμητή ημερομηνία ενεργοποίησης. Στα φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα να είστε προσεκτικοί στην καταχώρηση της κατηγορίας των εκπομπών, που υποχρεωτικά συμπληρώνεται για τους σκοπούς της αγοράς. 

Η ευθύνη για την λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων αναλαμβάνεται πλήρως από τον αγοραστή της ηλεκτρονικής βινιέτας. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων και ενεργοποιημένης ηλεκτρονικής βινιέτας, διορθώσεις δεν είναι δυνατές και τα καταβληθέντα ποσά δεν υπόκεινται σε επιστροφή . 

Διόρθωση είναι δυνατή μόνο κατά τη στιγμή της αγοράς και αμέσως πριν την ενεργοποίηση της βινιέτας. Για ενεργοποίηση θεωρείται η εγγραφή στο σύστημα, ανεξάρτητα από το ότι η περίοδος ισχύος μπορέι να είναι με αρχική ημερομηνία έως 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της αγοράς. 

Χρήσιμες πληροφορίες :  

Πινακίδες κυκλοφορίας  

  • Κατά την καταχώρηση των στοιχείων των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος δεν χρησιμοποιούνται παύλα, τελεία  ή κενό, ακόμα και αν υπάρχουν οπτικά στις πινακίδες. 
  • Οι Βουλγάρικες πινακίδες κυκλοφορίας περιέχουν στη δικό τους τυποποιημένη μορφή γράμματα, κοινά για το κυριλλικό και το λατινικό αλφάβητο  A,B,E,K,M,H,O,P,C,T,Y και X . Για αυτό το σύστημα δέχεται την χρήση και του κυριλλικού και του λατινικού. Τα σύμβολα που έχουν καταχωρηθεί πρέπει οπτικά να αντιστοιχούν ακριβώς στον αριθμό των πινακίδων κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας. 
  • Ορισμένοι ξένοι αριθμοί εγγραφής παλαιότερου τύπου ή εκείνοι που δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για αριθμούς εγγραφής περιέχουν συγκεκριμένα σύμβολα, όπως αυτά που επισυνάπτονται παρακάτω, και η καταχώρισή τους απαιτείται εάν το πιστοποιητικό εγγραφής και η πινακίδα το περιέχουν (μπορείτε επίσης να αγοράσετε στο Tollpass.bg). Οι κάμερες που αποτελούν μέρος του συστήματος ελέγχου διοδίων αναγνωρίζουν τα ακόλουθα συγκεκριμένα γράμματα:

Χώρα ταξινόμησης  

  • Εισάγεται τη χώρα ταξινόμησης του οχήματος οδικής κλυκλοφορίας, και όχι αυτή της προέλευσής του. 

Κατηγορία  

  • Για επιβατικά αυτοκίνητα - επιλέξτε К3. 
  • Για ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο – επιλέξτε Κ3 ρυμουλκούμενο/τροχόσπιτο. Επιλέξτε μόνο αν στο αυτοκίνητο έχει ζευχθεί ρυμουλκούμενο/τροχόσπιτο και το συνολικό επιτρεπόμενο τεχνικό βάρος του συρμού υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Η διάρκεια της ισχύος της μπορεί να είναι διαφορετική από την διάρκεια ισχύος της ηλεκτρονικής βινιέτας του επιβατικού αυτοκινήτου. 
  • Για φορτηγά αυτοκίνητα της Κ2 και Κ1 – επιλέξτε την σωστή κατηγορία των εκπομπών. 
  • 26-05-2022

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English