Τέλη βινιέτας
Τέλη βινιέτας
  • 26-05-2022

Οδηγίες για τη σωστή καταχώρηση των στοιχείων
Τέλη βινιέτας
  • 11-04-2019

Ως εθνικός πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρέωσης οδικών τελών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους χρήστες, που αγοράζουν ηλεκτρονικές βινιέτες.

Τα ετήσια τέλη βινιέτας για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι δωρεάν
Τέλη βινιέτας
  • 11-04-2019

Αίτηση για την έκδοση δωρεάν ηλεκτρονικής βινιέτας υποβάλλεται στις τοπικές Διευθύνσεις «Κοινωνικής Πρόνοιας». Δικαίωμα έχουν άτομα με 50% και άνω των 50% μειωμένη ικανότητα για εργασία ή τύπο και βαθμό αναπηρίας.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English