Τι είναι το νέο σύστημα διοδίων

Τι είναι το νέο σύστημα διοδίων

Δημιουργός: Shutterstock

Στην Βουλγαρία θα αρχίσει να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων. Η τεχνολογία υπολογισμού έχει βασιστεί στο GNSS (Παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησηςπροσδιορισμού θέσης και θα πραγματοποιεί ηλεκτρονική χρέωση βάσει διανυόμενης απόστασης, και όχι όπως ήταν μέχρι στιγμή – μόνο με βάση τέλους βινιέτας για χρονική περίοδο. 

Η τεχνολογική λύση, που ITS AD (“Intelligent Traffic Systems”AD) θα εξασφαλίσει στους χρήστες του συστήματος διοδίων, περιλαμβάνει τις νεότερες αναπτύξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής χρέωσης, που έχουν σκοπό να βελτιστοποιήσουν την διαδικασία , να βελτιώσουν την υπηρεσία και να διευκολύνουν τους οδηγούς 

Τα βασικά πράγματα, που πρέπει να ξέρετε για το νέο σύστημα είναι: 

  • Ο υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης θα γίνεται μέσω εποχούμενων μονάδων, 
  • ITS AD θα προσφέρει στον κλάδο των μεταφορών λύση υψηλής τεχνολογίας για τον ηλεκτρονικό υπολογισμό των οδικών τελών, 
  • Τα τέλη διοδίων θα ισχύουν για τα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 3,5 τόνων (φορτηγά και λεωφορεία). 

Για να είναι δυνατός ο υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης είναι απαραίτητο το όχημα, που υπόκειται σε χρέωση, να διαθέτει εποχούμενη μονάδα. Αυτή πρέπει να έχει εγκριθεί για τους σκοπούς της χρέωσης, δηλ. να πληροί ορισμένες απαιτήσεις.  

Η εποχούμενη μονάδα θα μεταδίδει στοιχεία για τον προσδιορισμό θέσης, διανυόμενα χιλιόμετρα και πληροφορίες για τον τύπο του οχήματος. Αυτά θα επεξεργάζονται, επιβεβαιώνονται και τιμολογούνται στον τελικό χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού σύστημα διοδίων . 

Η χρήση του οδικού δικτύου, όπου απαιτείται πληρωμή, θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, καθώς αυτό θα γίνεται μέσω των εγκατεστημένων στα οχήματα εποχουμένων μονάδων και μέσω ανίχνευσης των πινακίδων κυκλοφορίας από σταθερές και κινητές κάμερες. 

Όλα τα στοιχεία που αποστέλλονται από την εποχούμενη μονάδα προς το σύστημα επεξεργασίας των στοιχείων, είναι κωδικοποιημένα, λόγω του οποίου η εμπιστευτικότητα των στοιχείων είναι εγγυημένη κάθε στιγμή, και αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του νέου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων. 

Το ύψος των προερχόμενων από το σύστημα διοδίων εσόδων θα εξαρτάται από την έκβαση των διαπραγματεύεων μεταξύ του κλάδου των μεταφορών και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων. Ο σκοπός είναι τα εισπραχθέντα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση της υπάρχουσας υποδομής, καθώς και την κατασκευή νέων δρόμων. 

  • 20-05-2021

For every active vignette, regardless of where it was initially purchased, TollPass App could sends a reminder of its expiring validity on the screen of the smart phone

  • 01-03-2021

TollPass is the online platform of the transportation industry and provides not only payment of all types of road taxes, but also a full reporting for the services used, records and other tools, which facilitate road haulers

  • 18-10-2019

TollPass ενσωματωμένη μονάδα (TollPass OBU) αποτελεί λύση για τις εταιρείες του μεταφορικού τομέα, που καθημερινώς πραγματοποιούν παραδόσεις ή μεταφορά επιβατών. Η ενσωματωμένη μονάδα μαζί με την πλατφόρμα διοδίων εγγραφής και παρακολούθησης TollPass.bg παρέχει ολοκληρωμένη λύση χρέωσης διοδίων.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English