Τα τέλη διοδίων αποτελούν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης

Τα τέλη διοδίων αποτελούν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης

Δημιουργός: Shutterstock

  • Προβλέπεται κάποιους δρόμους να μείνουν δωρεάν για τα φορτηγά οχήματα  
  • Τα οχήματα, που χρησιμοποιούνται για εγχώριες προμήθειες, παραμένουν με χαμηλότερο τέλος διοδίων σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα διοδίων  

Η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων, στα πλαίσια της ΕΕ και με τους βασικούς της εμπορικούς συνεργάτες, έφερε σημαντική αύξηση της κίνησης από και μέσω του εδάφους της Βουλγαρίας. Τα έξοδα συντήρησης και η ανάγκη εκσυγχρονισμού των οδικών υποδομών συνέχεια αυξάνονται. Όλα αυτά, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών του εθνικού οδικού δικτύου όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλειά του, απαιτεί την απόφαση του Υπουργείου Τοπικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων για την αλλαγή του τρόπου της χρηματοδότησης. 

Η χρέωση διοδίων είναι το παγκοσμίως αναγνορισμένο πιο δίκαιο μοντέλο διανομής του βάρους των εξόδων για την συντήρηση του οδικού δικτύου. Η αρχή στην οποία αυτό βασίζεται, είναι «όποιος καταστρέφει, ρυπαίνει και χρησιμοποιεί περισσότερο – πληρώνει περισσότερο». Τηρώντας αυτούς τους κανόνες και μοντέλο, η εισαγωγή του συστήματος διοδίων στην Βουλγαρία είναι επείγουσα μεταρρύθμιση. Αυτή θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη λύση δίκαιης χρηματοδότησης της συντήρησης, κατασκευής και βελτίωσης των οδικών υποδομών της χώρας  . 

Προγραμματίζεται η έκταση των δρόμων στην Βουλγαρία, για τους οποίους απαιτείται πληρωμή, να περιλαμβάνει 10 800χλμ. από συνολικά 20 000χλμ. εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτοί είναι αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι πρώτης κατηγορίας, και επίσης κάποιους  δρόμους δεύτερης και τρίτης κατηγορίας σε καλή κατάσταση. 

Το Υπουργείο Τοπικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων προγραμματίζει σχεδών 30 000 χλμ των δρόμων να παραμείνουν δωρεάν για φορτηγά οχήματα. Αυτοί είναι 10 000 χλμ. του εθνικού οδικού δικτύου και 20 000 χλμ. των δημοτικών δρόμων. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα (σύμβουλος στο έργο για την κατασκευή του συστήματοσπροτείνει οι τιμές των τελών διοδίων στη Βουλγαρία να είναι γύρω και κάτω από τις μεσαίες  για την Ευρώπη. Αυτές θα είναι χαμηλές για τα φορτηγά αυτοκίνητα από 3,5τ. έως 12τ. και μεσαίες για αυτά άνω των 12τ. Για τα λεωφορεία προβλέπεται σχετικά χαμηλό κόστος, καθώς τα αναμενόμενα έσοδα από αυτά θα είναι ίδια όπως από το τέλος βινιέτας, που ισχύ μέχρι τώρα. 

Ως δευτερεύον αποτέλεσμα από την θέση σε λειτουργία του συστήματος διοδίων μπορεί να αναμένεται η αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών και βελτίωση των χαρακτηριστικών όσων αφορά τις εκπομπές των οχημάτων . 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και τις προτεινόμενες τιμές, η εισαγωγή του συστήματος διοδίων θα μπορούσε ελάχιστα να επηρεάσει τις τιμές των βασικών προϊόντων. Οι έρευνες σε άλλα συστήματα διοδίων μετά την θέση τους σε λειτουργία δείχνουν πραγματική αύξηση μόνο με 0,15%. 

Οι προτεινόμενες τιμές για την χρέωση διοδίων θα συζητηθούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων  και σε διάλογο με τους μεταφορείς, καθώς θα καλυφθούν όλες οι απόψειςοι βασικές παράμετροι και η επίδραση, που θα έχουν. 

  • 20-05-2021

For every active vignette, regardless of where it was initially purchased, TollPass App could sends a reminder of its expiring validity on the screen of the smart phone

  • 01-03-2021

TollPass is the online platform of the transportation industry and provides not only payment of all types of road taxes, but also a full reporting for the services used, records and other tools, which facilitate road haulers

  • 18-10-2019

TollPass ενσωματωμένη μονάδα (TollPass OBU) αποτελεί λύση για τις εταιρείες του μεταφορικού τομέα, που καθημερινώς πραγματοποιούν παραδόσεις ή μεταφορά επιβατών. Η ενσωματωμένη μονάδα μαζί με την πλατφόρμα διοδίων εγγραφής και παρακολούθησης TollPass.bg παρέχει ολοκληρωμένη λύση χρέωσης διοδίων.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English