Το νέο σύστημα διοδίων της Βουλγαρίας

Το νέο σύστημα διοδίων της Βουλγαρίας

Δημιουργός: vinetki.bg

Το τέλος διοδίων θα καθορίζεται από την κατηγορία του δρόμου, την διανυόμενη απόσταση, την κατηγορία, την κατηγορία των εκπομπών και τον αριθμό των αξόνων του οχήματος οδικής κυκλοφορίας. 

ITS AD θα προτείνει σύγχρονη τεχνολογική λύση για την πληρωμή των οδικών τελών στην χώρα. 

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικών βινιέτων επίσημα ξεκίνησε να δουλεύει από την αρχή αυτού του έτους. Αναμένεται έναρξη του συστήματος ηλεκτρονικής χρέωσης της διανυόμενης απόστασης στο εθνικό οδικό δίκτυο, όπου απαιτείται πληρωμή ή το λεγόμενο ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων. 

Σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια, το τέλος διοδίων θα πρέπει να πληρώνουν τα οχήματα οδικής κυκλοφορίας με συνολικό τεχνικά επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος άνω των 3,5 τ.  

Δύο είναι οι ομάδες οχημάτων, που θα πληρώνουν οδικών τελών με βάση διανυόμενης απόστασης: 

  • Οχήματα οδικής κυκλοφορίας για την μεταφορά επιβατών με συνολικό τεχνικά επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος άνω των 3,5 τ. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται λεωφορεία με 2,3,4 ή περισσότερους άξονες, 
  • Οχήματα οδικής κυκλοφορίας για την μεταφορά εμπορευμάτων με δύο ή περισσότερους άξονες με συνολικό τεχνικά επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο άνω των 3,5τ. 

Το τέλος διοδίων θα καθορίζεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

  • Κατηγορία του δρόμου, 
  • Διανυόμενη απόσταση, 
  • Συνολικό βάρος και κατηγορία των εκπομπών του οχήματος, 
  • Αριθμός των αξόνων. 

Μετά την καταβολή του τέλους αυτά τα οχήματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλους τους  ασφαλτοστρωμένους αυτοκινητόδρομους πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, μέρος του εθνικού οδικού δικτύου . 

ITS AD  (“Intelligent Traffic Systems”ADθα προτείνει σύγχρονη και υψηλής τεχνολογίας λύση για την πληρωμή των οδικών τελών. Στους χρήστες θα παρέχεται υπηρεσία μέσω διαδικτύου για την διαχείριση των διαδικασιών που συνδέονται με την χρέωση διοδίων.

  • 20-05-2021

For every active vignette, regardless of where it was initially purchased, TollPass App could sends a reminder of its expiring validity on the screen of the smart phone

  • 01-03-2021

TollPass is the online platform of the transportation industry and provides not only payment of all types of road taxes, but also a full reporting for the services used, records and other tools, which facilitate road haulers

  • 18-10-2019

TollPass ενσωματωμένη μονάδα (TollPass OBU) αποτελεί λύση για τις εταιρείες του μεταφορικού τομέα, που καθημερινώς πραγματοποιούν παραδόσεις ή μεταφορά επιβατών. Η ενσωματωμένη μονάδα μαζί με την πλατφόρμα διοδίων εγγραφής και παρακολούθησης TollPass.bg παρέχει ολοκληρωμένη λύση χρέωσης διοδίων.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English