Πως θα πληρώνεται το τέλος διοδίων

Πως θα πληρώνεται το τέλος διοδίων

Δημιουργός: Shutterstock

  • Ο υπολογισμός και η πληρωμή των τελών διοδίων θα γίνεται μέσω εγκατεστημένης εποχουμένης μονάδας ή μέσω κάρτας  δρομολογίων 
  • Τα οχήματα με συνολικό τεχικά επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος άνω των 3,5τ. θα πληρώνουν τέλος διοδίων για την διέλευση στο οδικό δίκτυο, όπου απαιτείται πληρωμή  

Εποχούμενη μονάδα  

Ο υπολογισμός και η καταβολή των τελών διοδίων θα γίνεται μέσω της εγκατάστασης στο όχημα της GNSS εποχούμενης μονάδας, που θα παρέχεται στους χρήστες από την ITS AD (“Intelligent Traffic Systems”AD). 

Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη σε περίπτωση τακτικής ή συχνής χρήσης του οδικού δικτύου, όπου απαιτείται πληρωμή. Η ανίχνευση και η χρέωση των τμημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί γίνεται αυτόματα και αυτό σημαντικά θα διευκόλυνε την διαδικασία υπολογισμού. 

Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του οχήματος πρέπει να συνάψει σύμβαση με την ITS AD ηλεκτρονικής χρεώσης, για να λάβει και εγκαταστήσει την εποχούμενη μονάδα του. 

Η χρήση της εποχούμενης μονάδας και η σωστή μετάδοση των στοιχείων θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 

Κάρτα δρομολογίων 

Η χρήστες του οδικού δικτύου, όπου απαιτείται πληρωμή έχουν και εναλλακτική επιλογή – κάρτα δρομολογίων. 

Αυτή δίνει τη δυνατότητα σε ένα όχημα να διανύσει άπαξ την απόσταση μεταξύ δύο σημεία σε εκ των προτέρων επιλεγμένη διαδρομή. Για μεγαλύτερη άνεση θα δημιουργηθεί και δυνατότητα καταχώρησης ενδιάμεσων σημείων στην διαδρομή. 

Αυτή η κάρτα δρομολογίων θα ισχύει  για ορισμένη χρονική περίοδο, καθώς ο πελάτης μόνος επιλέγει την ώρα έναρξης της θέσης της σε ισχύ. Αυτή μπορεί να έχει ζητηθεί εκ των προτέρων, το οποίο διυκολύνει τον πελάτη στον προγραμματισμό και την οργάνωση του ταξιδιού. 

Η κάρτα δρομολογίων είναι κατάλληλη σε σπάνιες ή μεμονωμένα ταξίδια στο οδικό δίκτυο, όπου απαιτείται πληρωμή, επειδή υπολογίζει μόνο την διανυόμενη απόσταση της συγκεκριμένης διαδρομής. 

Είναι απαραίτητη και σε εκείνους τους οδηγούς, που δεν έχουν συνάψει σύμβαση με Εθνικό πάροχο υπηρεσιών για εποχούμενη μονάδα, για να μπορούν αυτοί να χρησιμοποιούν το εθνικό οδικό δύκτυο.  

  • 20-05-2021

For every active vignette, regardless of where it was initially purchased, TollPass App could sends a reminder of its expiring validity on the screen of the smart phone

  • 01-03-2021

TollPass is the online platform of the transportation industry and provides not only payment of all types of road taxes, but also a full reporting for the services used, records and other tools, which facilitate road haulers

  • 18-10-2019

TollPass ενσωματωμένη μονάδα (TollPass OBU) αποτελεί λύση για τις εταιρείες του μεταφορικού τομέα, που καθημερινώς πραγματοποιούν παραδόσεις ή μεταφορά επιβατών. Η ενσωματωμένη μονάδα μαζί με την πλατφόρμα διοδίων εγγραφής και παρακολούθησης TollPass.bg παρέχει ολοκληρωμένη λύση χρέωσης διοδίων.

Εμείς χρησιμοποιούμε "cookies"

"Cookies" μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας δέχεστε, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε "cookies".

English